Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk

På denna kurs studerar du uppkomsten och utvecklingen av nationella litteraturer i de romanska språken, ur ett historiskt och sociokulturellt perspektiv. Du studerar aktuella teorier som beskriver nationell litteratur, kulturell identitet och kulturellt minne, och hur man tillämpar dessa i praktiken på litterära texter.

Den här kursen är på avancerad nivå och en kandidatexamen i språk, lingvistik eller historiskt-filosofiska ämnen krävs för att få läsa kursen. Kursen ges alltid under höstterminen och är obligatorisk för studenter som följer magisterprogrammet i språkvetenskap med fokus på ett av de romanska språken. Undervisning och examen sker på engelska. Du kan läsa mer om den här kursen nedan.

Picture The school of Athens Creative Commons Licensed
The school of Athens - CC
 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Denna kurs behandlar uppkomsten av nationella litteraturer i de romanska språken under olika epoker. Kursen utmanar, ur ett teoretiskt perspektiv, hur och av vem en nationell litteratur har definierats. Under kursen kommer vi att diskutera de historiska och sociokulturella faktorer som bidrog till skapandet av en viss nationell litteratur, och hur de olika litteraturerna på romanska språk utvecklades i olika delar av världen och hur dessa litteraturer relaterar till varandra ur ett komparativt perspektiv. Du kommer att tillämpa och fördjupa din kunskap och dina insikter inom ett valt språkområde.

  Kursen är seminariebaserad, vilket innebär att du förväntas delta aktivt och bidra till diskussionen under alla lektioner. Att delta i seminarier är avgörande för att klara kursen. Du måste förbereda dig genom att kritiskt läsa relevant material och artiklar som läggs ut på lärplattformen. Du bör reflektera över argument som kan vara relevanta för diskussion under lektionerna. Källkritik är nödvändig för att undvika enkla resonemang. Tänk på att du alltid bör exemplifiera dina uttalanden. Under lektionerna får du övningar som hjälper dig att uppnå följande lärandemål.

  Efter kursen ska du kunna:

  • redogöra för uppkomsten och utvecklingen av de nationella litteraturerna inom det romanska språkområdet utifrån (litteratur)historiska och sociokulturella perspektiv;
  • förklara aktuella teoribildningar som beskriver nationell litteratur, kulturell identitet och kulturellt minne;
  • tillämpa dessa teoribildningar på litteratur inom valda språkområden.

  Examination

  Kursen examineras genom en kursuppsats och en muntlig presentation som i sin tur baseras på kursuppsatsen. Alla kursuppsatser kommer att presenteras under ett seminarium. Studenterna bör också läsa de andra studenternas kursuppsatser. Kursuppsatse ska vara skriven på ett av följande språk: engelska, franska, italienska, portugisiska eller spanska.

  Hemuppgifter (dvs. uppsatser, kortare oberoende uppdrag och uppdrag i allmänhet) måste skrivas med egna ord och baserat på dina egna reflektioner över ämnet. Alla citat måste anges korrekt med citattecken och källan. En text får för det mesta inte bestå av citat. Dessa bör endast användas för att illustrera ditt eget resonemang. Om det inte finns några källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiering kan det leda till en rapport till rektorn. Kom ihåg att använda dina egna formuleringar även i muntliga presentationer. Om uppgifter visas under kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiering, se även Stockholms universitets regelbok om regler för tentamen och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Juan Carlos Cruz Suárez
  Christophe Premat
  Tzortzis Ikonomou
  Mauro Cavaliere

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.