Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska

LA PAZ, BOLIVIA 2014: The pedestrian Via Balcon (Balcony Path) overthe Parque Urbano Central
The pedestrian Via Balcon (Balcony Path) (about 3 kms long) over the Parque Urbano Central (Central Urban Park) built to enjoy the view of the city photographed on October 14, 2014 in La Paz, Bolivia

Kandidatprogrammet har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Utbildningen ger kunskap om Latinamerikas, Karibiens och det spansktalande USA:s historia, politik, ekonomi samt sociala och kulturella utveckling. Denna region genomgår idag stora förändringar där nya rörelser och idéer vinner mark, handelsmönster ändras, och fattigdomen minskas. Samtidigt som kontinenten söker sin roll i dagens globala sammanhang, ger den politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet för tidigare uteslutna och marginaliserade grupper att kräva sina rättigheter. Men trots framstegen fortsätter många av länderna på kontinenten att präglas av den ojämlikhet och instabilitet som kännetecknade deras förflutna. Samspelet mellan historien, nutiden och utvecklingstendenser står i centrum för latinamerikastudier och du kommer som student att studera Latinamerika utifrån många perspektiv. Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina teoretiska och metodologiska ansatser från samhällsvetenskap och humaniora.

Kandidatprogrammet i latinamerikastudier omfattar sex terminers studier (180 hp) och består av huvudområdesspecifika obligatoriska kurser om totalt 90 hp, obligatoriska kurser i spanska eller portugisiska om totalt 60 hp samt övrig(a) kurs(er) om totalt 30 hp. Inom programmet har studenten möjlighet att göra praktik/fältarbete i Latinamerika. Utöver studiet av Latinamerika ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen.