Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier I

Denna kurs ger dig en orientering om de latinamerikanska ländernas historia samt deras ekonomiska, politiska och sociala strukturer. Särskilt behandlas hur samhällen präglade av ojämlikheter och instabilitet uppstått och utvecklats, hur medborgarskapstanken formulerats och tillämpats praktiskt, hur den ekonomiska produktionen organiserats, hur statens roll förändrats samt hur latinamerikanska intellektuella behandlat sin kontinents samhällsfrågor.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.