Latinamerikastudier I, 30 hp

Om kursen

Denna kurs ger dig en orientering om de latinamerikanska ländernas historia samt deras ekonomiska, politiska och sociala strukturer. Särskilt behandlas hur samhällen präglade av ojämlikheter och instabilitet uppstått och utvecklats, hur medborgarskapstanken formulerats och tillämpats praktiskt, hur den ekonomiska produktionen organiserats, hur statens roll förändrats samt hur latinamerikanska intellektuella behandlat sin kontinents samhällsfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen