Latinamerikastudier II, 30 hp

Om kursen

Kursen tar upp nutida sociala, politiska, juridiska, och ekonomiska aspekter på Latinamerika. Du får här en introduktion till diskussioner om Latinamerikas roll i en globaliserad värld, och möjligheter till fördjupning inom ovan nämnda områden. Inom ramen för något av kursens teman skriver du avslutningsvis en uppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen