Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier II

  • 30 hp

Kursen tar upp nutida sociala, politiska, juridiska, och ekonomiska aspekter på Latinamerika. Du får här en introduktion till diskussioner om Latinamerikas roll i en globaliserad värld, och möjligheter till fördjupning inom ovan nämnda områden. Inom ramen för något av kursens teman skriver du avslutningsvis en uppsats.