Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier II

Kursen tar upp nutida sociala, politiska, juridiska, och ekonomiska aspekter på Latinamerika. Du får här en introduktion till diskussioner om Latinamerikas roll i en globaliserad värld, och möjligheter till fördjupning inom ovan nämnda områden. Inom ramen för något av kursens teman skriver du avslutningsvis en uppsats.