Samarbeten

Institutionens medarbetare samverkar på olika sätt med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.

Flera av våra lärare och forskare håller populärvetenskapliga föreläsningar och bidrar till publikationer med spridning utanför akademin.

Nordiska Latinamerikainstitutet är en central del av institutionen när det gäller samverkan med kontinuerliga öppna föreläsningar.

 

 

Nordiska Latinamerikainstitutet

Nordiska Latinamerikainstitutet är en central del av institutionen när det gäller samverkan med kontinuerliga öppna föreläsningar.

 

Andra centra

Institutionen samarbetar även med anslutna kulturinstitut som:

Centrum för Kanadastudier 

Centro de Língua Portuguesa - Camões IP.

Vi anordnar även seminarier och workshop i samarbete med olika delar av kultursfären, såsom bokförläggare, översättare och andra kulturaktörer öppna för allmänheten. Institutionen har vidare en bred kontaktyta och aktivt samarbete med skola och bildningsförbund, alumner, kulturinstitut och ambassader inom våra språkfält.

Inom utbildning och forskning samarbetar vi med flera universitet, forskningscentra och vetenskapliga organ, i Sverige och internationellt. Flera medarbetare har internationella vetenskapliga uppdrag, såsom ledamotskap i redaktionskommittéer för vetenskapliga tidskrifter, och medverkar i olika arrangemang, t.ex. anordnande av konferenser eller utvärderingsuppdrag, såväl inom som utanför Sverige.

På denna sida