Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur

Masterprogrammets studiegång ”mot portugisiskspråkig litteratur” ger en fördjupning i portugisiskspråkig litteratur.

Studierna erbjuder också ett romanskt perspektiv där den portugisiskspråkiga litteraturen studeras i ett komparativt perspektiv, i jämförelse med italiensk-, fransk- och spanskspråkig litteratur Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i portugisiskspråkig litteraturhistoria, den portugisiska och romanska litteraturens roll i en global värld, samt uppkomsten av nationella litteraturer i de romanska språken.

Vi berättar mer

Vill du veta mer? Vår professor och programkoordinator Axel Englund berättar på engelska om utbildningen.

 • Programöversikt

  Portugisiskspråkig litteratur är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Romanska och klassiska institutionen. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt fyra valbara kurser (30 hp), varav minst 7,5 hp skall vara inom huvudområdet Romanska språk med inriktning på portugisiskspråkig litteratur. 15 hp läses inom andra huvudområden än Romanska språk, och 15 hp måste utgöras av färdighetskurser. 

  År 1

  Termin 1 

  Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

  Dessutom läser du följande kurs:

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns här.

  Termin 2 

  Under programmets andra termin ges två obligatoriska kurser, vilket ger dig utrymme för två valbara kurser:

  • Förmedling av romansk litteratur i en global värld (huvudområde Romanska språk), 7,5 hp
  • Portugisiska, litteraturhistoria (huvudområde Romanska språk med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur), 7,5 hp
  • Valbara kurser, 15 hp

  År 2

  Termin 3 

  Under tredje terminen måste 15 hp utgöras av valbara färdighetskurser, en valbar kurs om 7,5 hp samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Under termin 3 läses även den obligatoriska kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Den kan räknas antingen som en färdighetskurs eller som en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

  • Färdighetskurser, 15 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare.

  Termin 4 

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Portugisiska – Masterkurs, 30 hp 

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i masterseminariet, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en eller två andra studenter som opponent/er. Du opponerar själv på två uppsatser.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i portugisiska eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Programkoordinator
  Studentexpedition