Italienska I i Italien, 30 hp

Om kursen

Studierna är förlagda på ett lärosäte i Italien i samarbete med Stockholms Universitet.

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven italienska. Kursen ger även en orientering i Italiens kultur, litteratur, historia och samhälle. Studenten förbättrar sin italienska genom övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Språkfärdigheten utvecklas även genom läsning av varierade texter och grundläggande genomgångar av grammatik, fonetik och ordkunskap. En stor del av kursen ägnas åt att studera italienskt kultur- och samhällsliv ur olika aspekter samt åt att läsa, analysera och diskutera skönlitterära texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen