Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. På vårt kandidatprogram studerar du hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Du väljer själv om du ska specialisera du dig inom allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller experimentell lingvistik.

Lingvistik är idag ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Vid Stockholms universitet har vi en bred lingvistisk forskningsprofil med områden som barns språkutveckling, datorlingvistik, fonetik och allmän språkvetenskap. Våra undervisande lärare är också verksamma som forskare. 

Bred utbildning med möjlighet till praktik och utlandsstudier

Vårt kandidatprogram i lingvistik erbjuder en gedigen språkvetenskaplig utbildning med inslag av språkteknologi och talforskning. Som student får du inblick i lingvistiska och tvärvetenskapliga forskningsfrågor och lär dig olika metoder för språkanalys. Redan tidigt i utbildningen introduceras du för den moderna lingvistikens olika förgreningar, såsom datorlingvistik och fonetik med experimentella metoder. Du blir medveten om etiska aspekter på språkvetenskapligt arbete och får träna din förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande.

Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig möjlighet att

 • själv utforma utbildningen genom valbara kurser
 • göra praktik inom ramen för din utbildning
 • delta i ett forskningsprojekt under femte terminens projektkurs
 • läsa delar av utbildningen utomlands

Examen i lingvistik med tre möjliga profiler

Kandidatprogrammet i lingvistik kan läsas med tre olika ämnesprofiler: allmän språkvetenskap, datorlingvistik och experimentell lingvistik. Som student får du möjlighet att profilera dig genom så kallade valbara kurser under tre av programmets sex terminer.

Läs mer om valbara kurser och profilernas behörighetskrav

Schema och kurslitteratur

Schema och kurslitteratur finns på respektive kurssida (se programöversikt). Är du antagen till kandidatprogrammet höstterminen 2022 kommer du första terminen att läsa kurspaketet Lingvistik I.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet omfattar sex terminens studier och avslutas med ett examensarbete. Under termin 2, 4, 5 och 6 har du som student möjlighet att välja kurser ut institutionens aktuella kursutbud. En lista över alla valbara kurser hittar du under "Mer information" längre ned på sidan.

  År 1

  Termin 1 

  Lingvistik I – kurspaket, 30 hp

  Termin 2

  Lingvistik II – kurspaket, 22,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp ur institutionens kursutbud (huvudområde lingvistik)
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan. 

  År 2

  Termin 3

  Lingvistik III - kurspaket 30 hp

  Termin 4

  Lingvistik IV - kurspaket, 22,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp ur institutionens kursutbud (huvudområde lingvistik)
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan.

  År 3

  Termin 5

  Fonologi, 7,5 hp
  Valbara kurser ur institutionens kursutbud, alternativt valfria kurser om totalt 22,5 hp
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan. 

  Termin 6

  En kandidatkurs om 15 hp. Välj mellan följande:
  Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs, 15 hp
  Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs, 15 hp
  Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs, 15 hp
  Samt valbara kurser ur institutionens kursutbud, alternativt valfria kurser om totalt 15 hp.
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan.

  Praktik för programstudenter

  Vill du göra praktik under termin 6 söker du praktikkursen som en valbar kurs:  

  Praktik för programstudenter, 15 hp

 • Mer information

  Profiler och valbara kurser

  Vi erbjuder tre olika profiler på kandidatprogrammet i lingvistik: allmän språkvetenskap, datorlingvistik och experimentell lingvistik. För att vara behörig att skriva kandidatuppsats/examensarbete inom en viss profil behöver du tidigare i utbildningen ha läst vissa behörighetsgivande kurser.

  Välj kurser efter önskad profil

  De flesta kurser inom programmet läses gemensamt av alla programstudenter, men under termin 2, 4 och 5 läser du ett antal valbara kurser ur institutionens kursutbud. Vilka kurser du väljer påverkar inom vilken profil du kan skriva ditt examensarbete.

  Läs mer om valbara kurser och behörighetskrav

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination

  Magnus Ahltorp hade inga planer på att läsa vidare efter introduktionskursen i lingvistik. Men studiekamraterna motiverade honom att fortsätta. I vår är han tjänstledig från sitt jobb som språkteknolog på Språkrådet för att skriva sin masteruppsats om förstapersonsreferenser i japanska.

  Magnus Ahltorp Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination

  Möt våra lärare

 • Kontakt

  Här hittar du kontaktuppgifter till vår studentexpedition och till programsamordnaren. Fler kontaktuppgifter finns på vår hemsida ling.su.se/utbildning. 

  Samordnare, kandidatprogrammet
  Studentexpedition