Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. På vårt kandidatprogram studerar du hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Genom valbara kurser väljer du själv inom vilket område du vill specialisera dig

Lingvistik är idag ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Datorlingvistik, psykolingvistik och fonetik med experimentella metoder är några av de områden som våra studenter introduceras för redan på grundnivå.

Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk. Du får färdigheter och kunskaper i språkanalys och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor. Som student i lingvistik tränar du dessutom upp din kommunikativa kompetens och förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande. 

Programmet består av obligatoriska och valbara kurser. Under programmets valbara delar kan du välja att bredda dig inom ett annat område eller att i projektform fördjupa dina studier i anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med praktik på ett företag, en myndighet eller inom en organisation samt med ett examensarbete.