Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. På vårt kandidatprogram får du studera hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Du väljer själv om du ska specialisera du dig inom allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller experimentell lingvistik.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Studera hos oss 21
Foto: Shutterstock

Är du antagen till ett program vid Institutionen för lingvistik? Välkommen! I slutet av juli får du ett mejl med mer information om registrering och terminsstart.

Du hittar också informationen på vår webbplats:

Ny student vid Institutionen för lingvistik

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Lingvistik är idag ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Vid Stockholms universitet har vi en bred lingvistisk forskningsprofil med områden som barns språkutveckling, datorlingvistik, fonetik och allmän språkvetenskap. Våra undervisande lärare är också verksamma som forskare. 

Bred utbildning med möjlighet till praktik och utlandsstudier

Vårt kandidatprogram i lingvistik erbjuder en gedigen språkvetenskaplig utbildning med inslag av språkteknologi och talforskning. Som student får du inblick i lingvistiska och tvärvetenskapliga forskningsfrågor och lär dig olika metoder för språkanalys. Redan tidigt i utbildningen introduceras du för den moderna lingvistikens olika förgreningar, såsom datorlingvistik och fonetik med experimentella metoder. Du blir medveten om etiska aspekter på språkvetenskapligt arbete och får träna din förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande.

Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig möjlighet att

 • själv utforma utbildningen genom valbara kurser
 • göra praktik inom ramen för din utbildning
 • delta i ett forskningsprojekt under femte terminens projektkurs
 • läsa delar av utbildningen utomlands

Examen i lingvistik med tre möjliga profiler

Kandidatprogrammet i lingvistik kan läsas med tre olika ämnesprofiler: allmän språkvetenskap, datorlingvistik och experimentell lingvistik. Som student får du möjlighet att profilera dig genom så kallade valbara kurser under tre av programmets sex terminer.

Läs mer om valbara kurser och profilernas behörighetskrav

Schema och kurslitteratur

Schema och kurslitteratur finns på respektive kurssida (se programöversikt). Är du antagen till kandidatprogrammet höstterminen 2023 kommer du första terminen att läsa kurspaketet Lingvistik I.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet omfattar sex terminens studier och avslutas med ett examensarbete. Under termin 2, 4, 5 och 6 har du som student möjlighet att välja kurser ut institutionens aktuella kursutbud. En lista över alla valbara kurser hittar du under "Mer information" längre ned på sidan.

  År 1

  Termin 1 

  Lingvistik I – kurspaket, 30 hp

  Termin 2

  Lingvistik II – kurspaket, 22,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp ur institutionens kursutbud (huvudområde lingvistik)
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan. 

  År 2

  Termin 3

  Lingvistik III - kurspaket (LINP31)

  Termin 4

  Lingvistik IV - kurspaket, 22,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp ur institutionens kursutbud (huvudområde lingvistik)
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan.

  År 3

  Termin 5

  Fonologi, 7,5 hp
  Valbara kurser ur institutionens kursutbud, alternativt valfria kurser om totalt 22,5 hp
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan. 

  Termin 6

  En kandidatkurs om 15 hp. Välj mellan följande:

  Lingvistik: allmän språkvetenskap – kandidatkurs, 15 hp
  Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs, 15 hp
  Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs, 15 hp
  Samt valbara kurser ur institutionens kursutbud, alternativt valfria kurser om totalt 15 hp.
  Se våra valbara kurser under "Mer information" nedan.

  Praktik för programstudenter

  Vill du göra praktik under termin 6 söker du praktikkursen som en valbar kurs:  

  Praktik för programstudenter, 15 hp

 • Mer information

  Profiler och valbara kurser

  Vi erbjuder tre olika profiler på kandidatprogrammet i lingvistik: allmän språkvetenskap, datorlingvistik och experimentell lingvistik. För att vara behörig att skriva kandidatuppsats/examensarbete inom en viss profil behöver du tidigare i utbildningen ha läst vissa behörighetsgivande kurser.

  Välj kurser efter önskad profil

  De flesta kurser inom programmet läses gemensamt av alla programstudenter, men under termin 2, 4 och 5 läser du ett antal valbara kurser ur institutionens kursutbud. Vilka kurser du väljer påverkar inom vilken profil du kan skriva ditt examensarbete.

  Läs mer om valbara kurser och behörighetskrav

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination

  Magnus Ahltorp hade inga planer på att läsa vidare efter introduktionskursen i lingvistik. Men studiekamraterna motiverade honom att fortsätta. I vår är han tjänstledig från sitt jobb som språkteknolog på Språkrådet för att skriva sin masteruppsats om förstapersonsreferenser i japanska.

  Magnus Ahltorp Datorintresset och språkintresset blev en perfekt kombination

  Möt våra lärare

 • Kontakt

  Här hittar du kontaktuppgifter till vår studentexpedition och till programsamordnaren. Fler kontaktuppgifter finns på vår hemsida ling.su.se/utbildning. 

  Samordnare, kandidatprogrammet
  Studentexpedition