Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i lingvistik

 • 180 hp

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. På vårt kandidatprogram studerar du hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Genom valbara kurser väljer du själv inom vilket område du vill specialisera dig

Lingvistik är idag ett interdisciplinärt forskningsfält mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. Datorlingvistik, psykolingvistik och fonetik med experimentella metoder är några av de områden som våra studenter introduceras för redan på grundnivå.

Kandidatprogrammet i lingvistik ger dig en gedigen grund i modern lingvistisk. Du får färdigheter och kunskaper i språkanalys och en inblick i lingvistiska forskningsfrågor. Som student i lingvistik tränar du dessutom upp din kommunikativa kompetens och förmåga till problemlösning och analytiskt tänkande. 

Programmet består av obligatoriska och valbara kurser. Under programmets valbara delar kan du välja att bredda dig inom ett annat område eller att i projektform fördjupa dina studier i anknytning till ett aktuellt forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med praktik på ett företag, en myndighet eller inom en organisation samt med ett examensarbete.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet omfattar sex terminens studier och leder till en kandidatexamen i lingvistik. Utbildningen avslutas med praktik och examensarbete. 

  År 1

  Termin 1: Lingvistik I, 30 hp
  Introduktion till lingvistik, 12 hp
  Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
  Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp
  Världens språk, 7,5 hp

  Termin 2: Lingvistik II, 30 hp
  Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp
  Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp
  Talets akustik och perception, 7,5 hp
    Valbar kurs: Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
    Valbar kurs: Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp
    Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3: Lingvistik III, 30 hp
  Experimentalfonetik, 5 hp
  Neurolingvistik, 5 hp
  Konstruktion och annotering av korpusar, 5 hp
  Semantik, 7,5 hp
  Att studera kommunikation, 7,5 hp

  Termin 4: Lingvistik IV, 30 hp
  Syntaktisk teori, 7,5 hp
  Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp
  Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp
    Valbar kurs: Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp
    Valbar kurs: Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp
    Valbar kurs: Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp
    Valbar kurs: Deskriptiv lingvistik, 7,5hp

  År 3

  Termin 5: Lingvistik V
  Fonologi, 7,5 hp
    Valbar kurs: Projektstudier, 7,5 hp
    Valbar kurs: Breddningsstudier, 7,5 hp alt. 15 hp
    Valbar kurs: Lingvistiska forskningsfrågor, 7,5 hp
    Valbar kurs: Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp

  Termin 6: Kandidatkurs och praktik
  Praktik, 15 hp
  Examensarbete/Kandidatkurs, 15 hp

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Henrik Liljegren, vik. studierektor
  Rum C244
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 12 45
  E-post: studierektor@ling.su.se