Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs

Den här kursen är för dig som vill skriva ett examensarbete med inriktning mot datorlingvistik.

Kursen ger dig kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Du får öva dig i avancerad informationssökning och i att muntligt och skriftligt presentera ditt arbete under olika faser.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom i) ett skriftligt PM där examensarbetets ämne presenteras; ii) en uppsats där den utförda forskningsuppgift redovisas; iii) ventilering av det egna arbetet; iv) opponering på en annan students arbete; v) deltagande i seminariediskussioner.

  Examinator

  Ljuba Veselinova (examinator och kursansvarig VT23)
  ljuba@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, grundnivå