Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lingvistik: allmän språkvetenskap - kandidatkurs

Kursen vänder sig till dig som vill skriva kandidatuppsats inom profilen allmän språkvetenskap.

På kandidatkursen får du prova på att utföra ett mindre forskningsarbete och rapportera det i ett examensarbete. Kursen ger dig övning i informationssökning och i att muntligt och skriftligt presentera ett arbete under olika faser.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom

  • ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras
  • ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas
  • försvar av det egna examensarbetet
  • opponering på en annan students examensarbete
  • deltagande i seminariediskussioner. 

  Examinator

  Ljuba Veselinova (examinator och kursansvarig VT23)
  ljuba@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition