Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fonologi

Kursen ger fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin, såsom fonem, stavelser, särdrag och kvantitet. Kursen behandlar också fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller.

Kursen Fonologi, 7,5hp leder till fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin. Kursen behandlar också fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt orientering om traditionella och modernare fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, en muntlig redovisning och en hemtentamen. 

  Examinator

  HT20:
  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition 

  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  08-16 23 46
  exp@ling.su.se

  Studierektor

  Henrik Liljegren, vik. studierektor, lingvistik
  08 16 12 45
  studierektor@ling.su.se