Go to this page on our english site

Fonologi

 • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin, såsom fonem, stavelser, särdrag och kvantitet. Fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller diskuteras också i kursen.

Kursen Fonologi, 7,5hp leder till fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin. Kursen behandlar också fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt orientering om traditionella och modernare fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, en muntlig redovisning och en hemtentamen. 

  Examinator

  HT19:
  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för höstterminen 2020 kommer att finnas tillgänglig här två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Studentexpeditionen vid Institutionen för lingvistik finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Henrik Liljegren, vik. studierektor
  Rum C244
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 12 45
  E-post: studierektor@ling.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen