Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fonologi

Kursen ger fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin, såsom fonem, stavelser, särdrag och kvantitet. Kursen behandlar också fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller.

Fonologi, 7,5hp ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin. Kursen behandlar fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller, såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt en orientering om traditionella och moderna fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, en muntlig redovisning och en hemtentamen. 

  Examinator

  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition