Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fonologi

Kursen ger fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin, såsom fonem, stavelser, särdrag och kvantitet. Kursen behandlar också fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller.

Fonologi, 7,5hp ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp inom fonologin. Kursen behandlar fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller, såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt en orientering om traditionella och moderna fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.