Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lingvistik I - kurspaket

Lingvistik I ger en bred introduktion till ämnet lingvistik. Kurspaketet utgör första terminen på kandidatprogrammet i lingvistik men kan också läsas fristående.

Undervisning i datorsalen, Språkstudion. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Kurserna inom Lingvistik I ger dig en bred introduktion till ämnet lingvistik. Här behandlas frågor om språk ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi går igenom centrala områden inom den moderna lingvistiken och du får prova på att tillämpa lingvistiska analysmetoder. Under terminen får du också en översikt över variationen i världens språk.

Kurspaketet utgör första terminen på kandidatprogrammet i lingvistik men kan också läsas fristående.

I kurspaketet ingår följande kurser:

Introduktion till lingvistik, 12 hp
Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp
Världens språk, 7,5 hp
Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se respektive kurs.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition