Introduktion till lingvistik, 12 hp

Om kursen

Kursen ger dig en översikt över lingvistikens verksamhetsområden och ger en första orientering om språkens uppbyggnad. I kursen behandlas bland annat språkets olika beståndsdelar och man diskuterar språklig variation, likheter och olikheter i språk, syntax och prosodi. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen