Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till lingvistik

 • 12 hp

Kursen introducerar dig för ämnet lingvistik, för dess centrala verksamhetsområden och för lingvistisk analys.

Kursen ger dig en översikt över lingvistikens olika verksamhetsområden och en första orientering om språkens uppbyggnad. Kursen behandlar språkets olika beståndsdelar och språklig variation, syntax och prosodi diskuteras. Kursen kan även läsas som delkurs inom Lingvistik I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser. Den första behandlar språkets minsta beståndsdelar, den andra språkets olika nivåer. 

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till lingvistik – Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp Delkursen behandlar språkets uppbyggnad, grammatiska kategorier och ordklasser. Genom praktiska övningar introduceras lingvistiska metoder och verktyg. 

  Delkurs 2: Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer, 4 hp 
  Delkursen behandlar strukturer i fraser och satser ur ett tvärspråkligt perspektiv. Vidare diskuteras semantik, diskurs och pragmatik liksom formella respektive kontextfria språk och grammatiker.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. 

  Examination

  Salsskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för höstterminen 2020 kommer att finnas här två månader före kursstart. 

 • Kontakt

  Studentexpedition 
  Institutionen för lingvistiks studentexpedition finns i rum C 378 (hus C, plan 3).
  Vi har besöks- och telefontid följande dagar:
  Tisdag 9-10
  Onsdag 13-15
  Torsdag 9-11 och 13-16
  Tel: 08-16 23 46
  E-post: exp@ling.su.se

  Studievägledning 
  Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning ges av studierektor för lingvistik.

  Nada Djokic, Byråsekreterare
  Rum C378
  Mottagning: onsdagar kl 13-15 eller enligt överenskommelse.
  Tel: 08 16 23 46
  E-post: studievagledare@ling.su.se

  Henrik Liljegren, vik. studierektor
  Rum C244
  Mottagning enligt överenskommelse
  Tel: 08 16 12 45
  E-post: studierektor@ling.su.se