Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till lingvistik

Kursen introducerar dig till ämnet lingvistik. Du får lära dig om lingvistikens centrala verksamhetsområden och om lingvistisk analys.

Kursen presenterar lingvistikens olika verksamhetsområden och ger en första orientering om språkens uppbyggnad. Kursen behandlar språkets olika beståndsdelar och språklig variation, syntax och prosodi diskuteras. Kursen ingår i Lingvistik I – kurspaket, men kan även läsas som fristående kurs. 

Studenter i hörsal. Foto: Nikas Björling
Foto: Nikas Björling
 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar. Den första behandlar språkets minsta beståndsdelar, den andra språkets olika nivåer. 

  Delkurser

  Introduktion till lingvistik – Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp 

  Delkursen behandlar språkets uppbyggnad, grammatiska kategorier och ordklasser. Genom praktiska övningar introduceras lingvistiska metoder och verktyg. 

  Introduktion till lingvistik - Språkets nivåer, 4 hp 

  Delkursen behandlar strukturer i fraser och satser ur ett tvärspråkligt perspektiv. Vidare diskuteras semantik, diskurs och pragmatik liksom formella respektive kontextfria språk och grammatiker.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. 

  Examination

  Salsskrivning.

  Examinator

  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Kontaktuppgifter till studievägledare och programsamordnare hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontakter för studentärenden

  Studentexpedition