Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med utbildningarna vid Institutionen för lingvistik.

 

Studentexpeditionen C 378

Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen!

Studentexpedition
 

Studievägledare

Administrativa studievägledaren hjälper dig med frågor om antagning, behörighet och examen gällande utbildning vid Institutionen för lingvistik. Ämnes- och karriärvägledning i lingvistik och teckenspråk får du av respektive studierektor.

Studievägledare
 

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för planeringen av våra utbildningar och samordnar undervisningen. Kontakta din studierektor om du önskar ämnes- och karriärvägledning under din utbildning!

Studierektor, grundnivå
Studierektor, avancerad nivå
Studierektor, forskarutbildning
Studierektor, logopedi
 

Programsamordnare och utbyteskoordinator

Samordnare, kandidatprogrammet
Samordnare, Masterprogram i språkvetenskap
Utbyteskoordinator
 

Kontakt för stöd vid funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassning av studierna? Då är det viktigt att du meddelar oss det. Välkommen vända dig till Åsa Gustafsson som är vår kontaktperson för frågor om särskilt stöd.

Kontaktperson, studenter med funktionsnedsättning
 

Studentråd

Studentråden representerar institutionens studenter. Vi är studentkårens förlängda arm på institutionsnivå och fungerar som en länk mellan studenter och institutionsstyrelse. 

Studentrådet ÄrLing
Doktorandrådet DorLing
På denna sida