Under utbildningen

Här samlar vi praktisk information för dig som studerar vid Institutionen för lingvistik.

 

Studieadministrativa ärenden

Här hittar du svar på några vanligt förekommande frågor. Du kan också alltid att vända dig till vår studentexpedition. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. 

Är du ny hos oss? Läs då gärna vidare på sidan Ny student:

Ny student

Entré till C-korridor från Södra huset. Foto: Karin Lindahl
Entrén till C-korridoren i Södra huset. Foto: Karin Lindahl/Stockholms universitet

Som student hos oss behöver du registrera dig på nytt inför varje termin. Det gör du i ladok.

Ladok för studenter

Höstterminen 2024

Vid Institutionen för lingvistik öppnar vi för webbregistrering den 5 augusti

  • Kurser som startar period 1 är öppna för registrering till och med 30 augusti.
  • Kurser som startar period 2 är öppna för registrering till och med 25 oktober.

Registrering kräver rätt behörighet

Om du inte lyckas registrera dig kan det bero på att du saknar behörighet. Om du väntar på att få betyg inrapporterade är du tillsvidare villkorligt antagen. Institutionen hanterar alla villkor före terminsstart, så bli inte orolig om du inte kan registrera dig på en gång. Kom ihåg att du har fram till sista registreringsdag på dig att bli registrerad på kursen (se ovan). 

Har du frågor, kontakta expeditionen: exp@ling.su.se

Om du vill avsäga dig din studieplats efter att du registrerat dig är det viktigt att du snarast meddelar oss detta. 

Tidigt avbrott

Sker ditt avbrott inom tre veckor från kursstart kan registreringen inaktiveras och kommer inte att finnas kvar i systemet. Du kan då söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Sent avbrott

Sker ditt avbrott senare än tre veckor efter kursstart ligger avbrottet kvar som en spärr och du kan inte söka kursen igen. Vill du vid ett senare tillfälle läsa samma kurs, eller tentera av kursen, måste du kontakta studentexpeditionen, se om det finns lediga studieplatser och i så fall ta bort ditt avbrott för att omregistrera dig på kursen.

Om du inte anmäler ditt studieavbrott till studentexpeditionen står du kvar som student under hela kursens gång vilket kan leda till komplikationer med exempelvis CSN. Var därför noga med att alltid anmäla studieavbrott.

Om du varit registrerad på kursen tidigare måste du omregistrera dig varje termin som du tänkt delta i kursen eller tentera. Detta gör du på studentexpeditionen. Observera att tidigare registrering på kursen inte ger dig garanterad plats på undervisningen!

I Stockholms universitets planarkiv hittar du alla fastställda kursplaner och utbildningsplaner. Om planerna har reviderats finns även tidigare fastställda versioner här.

Sök i planarkivet

Kurser och program som är aktuella för ansökan hittar du i utbildningskatalogen och på sidan Våra utbildningar. 

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas in till studentexpeditionen för handläggning (se adress på blanketten). Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande_Institutionen för lingvistik (149 Kb)

 

Schema och kurslitteratur

Information om din kurs, såsom kursupplägg, schema och litteraturlista hittar du alltid på kursens sida i utbildningskatalogen. Sök fram din kurs på sidan Våra utbildningar.

Våra utbildningar

 

Kursrapporter

Efter att en kurs avslutats genomförs alltid en utvärdering. Studenterna ombeds där lämna sina synpunkter på undervisning och kursinnehåll.

Utifrån kursvärderingarna sammanställs en kursrapport som publiceras på kursens sida i utbildningskatalogen. 

Äldre kursrapporter

Kursrapporter för kurser som inte längre ges kan sökas fram i arkivet för kursvärderingar:

Till kursvärderingsarkivet

 

 

Zoom vid webbaserad undervisning

Vi använder e-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Zoom-guide för dig som pluggar på distans

Råd till dig som pluggar hemma

 

Studera med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd och anpassning av studierna? Då är det viktigt att du meddelar oss det. Välkommen att vända dig till Åsa Gustafsson som är vår kontaktperson för frågor om särskilt stöd.

Du når henne på funktionsadressen sarskiltstod@ling.su.se.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och anpassningar:
Studera med funktionsnedsättning

 

Tentamen

Här kan du läsa vad som gäller när du ska skriva en tentamen vid Institutionen för lingvistik. Observera att vissa av våra regler skiljer sig från den centrala tentamensadministrationens, till exempel när det gäller anmälan till salstentamen. 

Obligatorisk anmälan till salstentamen

För att skriva en salstentamen måste du föranmäla dig, annars finns risk att du inte får delta. Du anmäler dig i Ladok för studenter senast tre dagar före tentamenstillfället. Anmälningsperioden framgår i Ladok. För att få delta vid salstentamen måste du också kunna visa upp giltig ID-handling vid tentamenstillfället.

Uppstår problem vid din anmälan kan du kontakta studentexpeditionen: exp@ling.su.se.

Extra stöd

Om du har rätt till extra stöd, exempelvis i form av förlängd skrivtid, ska du anmäla detta till studentexpeditionen (exp@ling.su.se) senast två veckor före varje tentamenstillfälle.

Mer om tentamen

Rättade tentor sparas på institutionen i två år. Under studentexpeditionens öppettider kan du be att få titta på din rättade tenta.

Det förutsätts att alla studenter skriver tentan vid ordinarie tentatillfälle. För studenter som inte blir godkända ebjuds möjligheten till omtenta.

Om inte gruppövningar och laborationer gjorts färdiga senast två terminer efter det kursen getts måste dessa delmoment göras om i sin helhet.

Ska du skriva hemtenta? Här finns lite tips:

Så lyckas du med hemtentan

 

Studentråd

Vid Instututionen för lingvistik finns ett studentråd och ett doktorandråd.

Studentrådet representerar institutionens studenter. Genom oss kan du påverka och diskutera din utbildning och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Vi organiserar också sociala aktiviteter för studenterna.

ÄrLing – Studentråd för lingvistikstudenter

En grupp studenter i parkmiljö på campus frescati. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

 

DorLing är doktorandrådet vid Institutionen för lingvistik.

DorLing – studentråd för forskarstuderande

Läs mer om hur du kan påverka din utbildning och om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Dina rättigheter och skyldigheter

 

IT för studenter

Läs mer om datorsalar och skrivare, IT-support och vilka digitala tjänster och licenser som finns vid Stockholms universitet. 

IT för studenter

 

Studenthälsan

Behöver du någon att prata med? Studenthälsan erbjuder hjälp och stöd vid problem med stress, nedstämdhet, alkoholvanor och andra livsstilsfrågor samt studierelaterade problem som prestationsångest och talängslan.

Studenthälsan i Stockholm tar emot studenter från Stockholms universitet och flera andra högskolor i Stockholmsområdet. 

Studenthälsan

 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om din utbildning!

Studentexpedition
Kontaktperson, studenter med funktionsnedsättning
Studentrådet ÄrLing
Doktorandrådet DorLing
På denna sida