Internt

Den här sidan innehåller information för dig som är anställd vid Institutionen för lingvistik.

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på den centrala medarbetarwebben, men vår institution har även interna rutiner och riktlinjer som det är viktigt att du känner till och följer.

Medarbetarwebben

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Vid allvarlig händelse

 

För alla anställda – Institutionen för lingvistik

Vid institutionen finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor som träffas regelbundet och diskuterar medarbetarnas psykosociala och fysiska arbetsmiljö. Har du funderingar kring arbetsmiljön kan du vända dig till din närmaste chef eller till institutionens arbetsmiljöombud. 

Läs mer om vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljöombud vid Institutionen för lingvistik

Nikolaus Riemer Kankkonen (huvudskyddsombud)
Åsa Gustafsson (reserv)

Arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska du anmäla detta i programmet SAMIR. Det är bra om institutionens arbetsmiljöombud eller din närmaste chef medverkar vid anmälan, så att förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt.

Arbetsskador och tillbud

Utvecklingssamtal

En del i en god arbetsmiljö är möjligheten att påverka sin arbetssituation. Det görs bland annat genom utvecklingssamtal mellan dig och din chef en gång om året.

Anvisningar för utvecklingssamtal

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Vid Stockholms universitet eftersträvar vi att alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. På medarbetarwebben finns information om hur universitetet arbetar för att förebygga alla typer av kränkande handlingar. Här hittar du också vägledning kring hur du ska agera om du själv känner dig utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om trakasserier och kränkande särbehandling

 

Här finns besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde med lokal delegationsordning för Institutionen för lingvistik. Besluts- och delegationsordningen beslutades av institutionsstyrelsen den 21 mars 2023. 

Besluts- och delegationsordning för Institutionen för lingvistik 2023-03-21 (274 Kb)

Stockholms universitet har en central lösning för e-post. Din e-postsignatur ska följa universitetets visuella identitet och vid frånvaro är det viktigt att du aktiverar ett autosvar.

Kom igång med e-post

Mall för e-postsignatur

Lägg till e-postsignatur

Skapa frånvaromeddelande i e-posten

Funktionsadresser för grupputskick

För interna grupputskick kan du använda följande funktionsadresser:

För att nå: Skicka e-post till:
All personal personal@ling.su.se
Administration/Expedition exp@ling.su.se
Doktorander doktorand@ling.su.se
Lärare teacher@ling.su.se
Prefekter prefekt@ling.su.se

 

Alla heltidsanställda med månadslön vid Stockholms universitet har möjlighet att ägna en arbetstimme per vecka till friskvård. Arbetar du deltid har du rätt till friskvårdstimmen i proportion till din tjänstgörings omfattning.

Friskvårdsbidrag

Alla anställda har även rätt till friskvårdsbidrag. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler. 

Du ansöker om friskvårdsbidrag i HR-systemet Primula (se instruktioner under Min sida). Lämna sedan ett utskrivet underlag och originalkvitton till exp@ling.su.se för arkivering.

Lär mer på medarbetarwebben:

Friskvård och friskvårdsbidrag

Önskar du beställa ny utrustning ska det göras via en särskild blankett. Du behöver ange vad du vill köpa samt en motivering till köpet. Du behöver även inhämta ett godkännande från den person som ansvarar för betalningen.

Rutiner för inköp och beställningsblankett

Vid institutionen för lingvistik har en lokal krisplan tagits fram. Krisplanen aktiveras när en allvarlig händelse drabbar institutionen alternativt hela Stockholms universitet. Läs mer i krisplanen om vilka situationer som räknas som allvaliga händelser.

Lokal krisplan för Institutionen för lingvistik (296 Kb)

Att göra vid allvarlig händelse

Om du som medarbetare upptäcker en kris (allvarlig händelse) kontaktar du omgående din närmaste chef eller någon i krisgruppen. Fler kontaktuppgifter (rumsnummer och telefonnummer) finns i själva krisplanen.

Lokala krisgruppen

Mattias Heldner, prefekt heldner@ling.su.se
Ingela Holmström, ställföreträdande prefekt ingela.holmstrom@ling.su.se
Elin Allzén, administrativ chef elin.allzen@su.se
Karin Lindahl, kommunikatör karin.lindahl@ling.su.se
Linda Habermann, studentexpeditionen exp@ling.su.se
Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare Språkstudion christine.ericsdotter@su.se
Rita Almeida, föreståndare SUBIC rita.almeida@su.se

 

Via länkarna nedan kan du boka institutionens mötesrum samt lokaler och utrustning på Fonetiklaboratoriet. Lokalerna bokas i verktyget TimeEdit och du måste logga in med ditt SU-konto för att kunna boka. 

För bokning av undervisningslokaler, titta under fliken För lärare längre ner på sidan. 

Biblioteket/C315

C315, även kallat Biblioteket, är ett mötesrum med plats för 12 personer. Rummet ligger i stora C-korridoren på plan 3. 

Boka C315

Mötesrum B4108

B4108 har plats för 8 personer. Rummet ligger på plan 4, i lilla korridoren mellan hus C och B. 

Boka B4108

Fonetiklaboratoriet

Fonetiklaboratoriet finns på plan 2 i C-huset. Här kan du boka lokaler och utrustning som hör till Fonetiklaboratoriet. 

Boka Fonetiklaboratoriets lokaler

Boka utrustning

SUBICs Zoomrum

Seminarierummet M244 kan bokas för möten och hybridundervisning. För att boka, skicka ett mejl till Rickard Franzén: rickard.franzen@ling.su.se

Här finns vår lokala miljöhandlingsplan.

Miljöhandlingsplan 2024 (165 Kb)

Läs mer om miljöarbetet vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har anpassade Word-, Excel- och Powerpointmallar som följer riktlinjerna för universitetets visuella identitet.

Du som har en så kallad SUA-dator (PC) installerar dina mallar via Software Center.

Installera program från Software Center

Du som har en annan dator laddar ner mallpaketet från Mediabanken. Extrahera filerna, klicka på installationsfilen och följ därefter instruktionerna.

Logga in till Mediabanken

För att mallarna ska fungera korrekt kan du behöva starta om din dator efter installatonen.

Resebokning

Resor bokas genom AmexGBT, som är universitetets upphandlade affärsresebyrå, eller direkt hos SJ. Om du reser ofta med SJ i tjänsten kan det vara bra om du får en egen renärsprofil på SJ - skicka ett mail till exp@ling.su.se om du behöver ett sånt konto. 

Boka resor online - AmexGBT

Boka tågbiljetter – SJ

Försäkring

Vid utrikes tjänsteresa bör du ha med dig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Intyget utfärdas av expeditionen. För att din reseförsäkring ska gälla behöver de meddela din arbetsgivare om resan i förväg. Det gör du enklast genom att fylla i en reseanmälan (se Reseanmälan nedan). 

Försökring vid resor

Reseräkningar och utlägg

Reseräkningar och utlägg registrerar du själv i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. 

Av försäkringsskäl måste en reseanmälan fyllas i inför samtliga resor i tjänsten. Kontrollera också med expeditionen att din information om närmast anhörig är aktuell.

Gör en reseanmälan här

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret. Du har rätt att få ut 20 semesterdagar under perioden juni-augusti.

Du ansöker om semester i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Semester

Annan ledighet

Ledighet och återtag av ledighet ska planeras i samråd med din närmaste chef. Du kan beviljas ledighet med eller utan lön. Du ansöker om ledigheter (och eventuella återtag) i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där.

Om ledighet på medarbetarwebben

Om du blir sjuk ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef samt personalhandläggare: hr@ling.su.se

När du är frisk igen ska du göra en friskanmälan i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela din närmaste chef.

 • Friskanmälan ska göras första arbetsdagen efter sjukfrånvaron.
 • Sjukavdrag görs från första sjukdagen tills att friskanmälan registreras.

Sjuk mer än 7 dagar

Från 8:e sjukdagen krävs läkarintyg. Skicka kopia på läkarintyget med vanlig post till institutionens ekonomihandläggare (som skickar vidare till Personalavdelningens lönehandläggare).

 • Ange ärende-ID för din sjukanmälan i Primula på de handlingar du skickar in.
 • Om din sjukskrivning förlängs ytterligare ska du löpande skicka in kopior på dina läkarintyg.

Om du inte friskanmält dig eller skickat in läkarintyg för fortsatt sjukdom betraktas din frånvaro som olovlig och ger fullt löneavdrag.

Ersättning för läkemedel

För att få ersättning för läkemedel ska du inom sex månader lämna in kvitton i original. Du skickar dina kvitton direkt till Personalavdelningens lönehandläggare.

Sjukdom och läkarvård

Behöver du boka en tolk till ett möte eller en aktivitet? Här kan du läsa om hur du går till väga för att beställa tolk och vad du kan göra för att underlätta för tolken.

Så beställer du tolk

- Just nu har Stockholms universitet ingen upphandlad leverantör för profilprodukter och trycksaker -

Alla trycksaker ska följa Stockholms universitets visuella identitet, som omfattar logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck som dekorelement och bilder.

Grafisk manual

Produktionsverktyget är ett webbaserat verktyg som gör det snabbt och smidigt att producera enklare grafiskt material enligt Stockholms universitets grafiska profil, såsom intyg, vetenskapliga posters eller visitkort. Inga förkunskaper krävs och alla anställda har tillgång till verktyget.

Logga in till produktionsverktyget

Stockholms universitet har upphandlade ramavtal med flera tryckerier som täcker olika behov av trycksaker.

Tryckerier

Om du behöver vabba ska du anmäla det i HR-systemet Primula. Följ instruktionerna där. Du ska även meddela personalhandläggare och din närmaste chef.

Om ditt barn är sjukt mer än 7 dagar

Från 8:e sjukdagen krävs intyg från läkare eller sjuksköterska. Skicka kopia på intyget till institutionens personalhandläggare samt till Personalavdelningens lönehandläggare, antingen via e-post eller via vanlig post.

Föräldraledighet

Vård av barn (vab) - Försäkringskassans information

Institutionens kommunikatör är ansvarig webbredaktör för institutionens hemsida. Vill du anslå en nyhet eller har synpunkter på innehållet ska du vända dig till kommunikator@ling.su.se.

Om ny forskning

Har du nyligen publicerat en artikel, ett skriftligt konferensbidrag, en samlingsvolym, ett bokkapitel eller en hel bok? Eller har du just blivit accepterad för publicering? Meddela då kommunikatören genom att använda formuläret Kommunikation av ny forskning. Observera att detta gäller sakkunniggranskade arbeten från och med publikationsår 2020.

Kommunikation av ny forskning

Önskas extra insatser i samband med en publicering, till exempel pressmeddelanden eller en nyhetsartikel på su.se, är det viktigt att du meddelar webbredaktören i god tid före själva publiceringen. 

 

För forskare och doktorander

Här hittar du mallen för forskningsprojektsidor, formuläret för att anmäla en ny publikation samt mallar för projektbudget. Du hittar också riktlinjer för datahantering och rutiner för etikprovning.

Har du nyligen publicerat en artikel, ett skriftligt konferensbidrag, en samlingsvolym, ett bokkapitel eller en hel bok? Eller har du just blivit accepterad för publicering? Meddela då kommunikatören genom att använda formuläret nedan. Observera att detta endast gäller sakkunniggranskade arbeten från och med publikationsår 2020.

Kommunikation av ny forskning

Önskas extra insatser i samband med en publicering, till exempel pressmeddelande eller en nyhetsartikel på su.se, är det bra om du meddelar kommunikatören i god tid före själva publiceringen.

Här hittar du budgetmallar för projektansökningar till de hos oss vanligast förekommande forskningsfinansiärerna.

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

MAW projektbudgetmall (81 Kb)

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

RJ budgetmall (88 Kb)

Vetenskapsrådet (VR)

VR budgetmall (25 Kb)

Önksar du få hjälp med budgeten behöver du kontakta Linda Kjellson senast tre veckor före deadline för ansökan: linda.kjellson@ling.su.se

Kom också ihåg att skicka dina ansökningshandlingar till expeditionen för diarieföring: exp@ling.su.se

Inför uppstarten av ett forskningsprojekt där Institutionen för lingvistik är värdinstitution ska det alltid upprättas en datahanteringsplan. Det gäller även doktorandprojekt. Planen ska uppdateras varje år under tiden projektet pågår och det är projektledaren/huvudhandledaren som har ansvar för att planen uppdateras.

För att upprätta en datahanteringsplan, följ instruktionerna i dokumentet Riktlinjer för datahantering:

Riktlinjer för datahantering (203 Kb)

Tjänst för datahanteringsplan

Datahanteringsplanen görs digitalt genom Stockholm universitets rekommenderade datahanteringstjänst. Logga in genom single-sign-on genom ditt universitetskonto.

Datahanteringstjänsten DMPonline

Forskningsdatapolicy och datahantering

Här kan du läsa mer om universitetets regler och stöd för datahantering: 

Forskningsdatapolicy

Om dataskyddsförordningen (GDPR)

Arkivering

Många av de handlingar som upprättas inom ramen för ett forskningsprojekt ska arkiveras. Vilka handlingar det gäller kan du läsa om här:

Anvisning för arkivering

Lagring av data

Rådata och kodnycklar samt nödvändiga personuppgifter ska lagras säkert i mappar på SUNETs lösning Nextcloud.

Data och dokument som offentlig handling

De dokument som sparas i ett projekt utgör allmän handling och kan lämnas ut enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009;400). Om de innehåller personuppgifter ska en sekretessprövning ske.

Om sekretessprövning och sekretessbeslut

Inför varje nytt forskningsprojekt ska forskningsetiska överväganden göras. Forskningsledaren/huvudhandledaren och övriga inblandade i projektet ska identifiera och bedöma vilka etiska aspekter och eventuella risker som är aktuella. Dessa överväganden ligger till grund för forskningsledarens/huvudhandledarens bedömning om forskningsprojektet ska granskas av Etikprövningsmyndigheten.

Rutin för etikprövning av forskning

Dokumentet nedan beskriver rutinen som rör forskningsetiska överväganden och etikprövning av forskning vid Institutionen för lingvistik. Rutinen baseras på lagar, regelverk och policys gällande forskning vid Stockholms universitet. Viss forskning är enligt lag prövningspliktig. I rutindokumentet finns också länkar till aktuella styrdokument.

Rutin för etikprövning (232 Kb)

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i lingvistik gäller från 9 mars 2022.

Allmän studieplan för utb. på forskarnivå i lingvistik (170 Kb)

Villkor och resurser

Dokumentet går igenom studievillkor och resurser för doktorander vid Institutionen för lingvistik. Här kan du läsa om vilka resurser du rätt till som doktorand och vad som gäller om du vill söka medel för deltagande i konferenser eller sommarskolor. Här finns också ett parti om avbrott i utbildning på forskarnivå. En engelsk översättning finns tillgänglig i box (se nedan).

Villkor och resurser för doktorander (2018-04-05) (289 Kb)

Conditions and resources_PhD students (Dept. of Linguistics).pdf (234 Kb)  

Rutiner kring avhandlingar och disputation

Här finns dokument och mallar som kan vara bra att hålla koll på inför disputationer.

Rutiner för granskning av avhandling i lingvistik (338 Kb)

Riktlinjer för poängsättning och examination utanför reg kurser (227 Kb)

Disputationsbudgetmall 2023 (14 Kb)

Här hittar du gällande villkor för att Institutionen för lingvistik kunna signera ansökningar om, agera medelsförvaltare för och medge samfinansiering av externfinansierade projekt. Huvudsökande (PI) och prefekt fyller i och signerar villkorsblanketten.

Villkoren beslutades av institutionsstyrelsen den 21 mars 2023.

Villkor vid samfinansiering av externfinansierade projekt (146 Kb)

För att ditt projekt ska vara synligt på Stockholms universitets hemsida och på din profilsida behöver det skapas en forskningsprojektsida i polopoly. Sidan skapas av institutionens kommunikatör utifrån det underlag du sammanställer. En projektsida kan skapas för pågående, kommande och avslutade projekt. 

Skapa underlag här

 

För lärare

Särskilda rutiner och riktlinjer för dig som undervisar finns listade nedan.

Alla kurser med fastställd kursplan ska ha en eller flera kursplatser i Athena. Studenterna importeras från Ladok till Athena när de registrerar sig på kursen. På samma sätt tas studenter som avregistrerar sig från en kurs bort från Athena.

Läs mer om Athena

Vanliga frågor och svar om Athena

För övriga frågor, kontakta institutionens Athenaadministratör (se nedan). 

Här kommer du inom kort hitta information om vad som gäller vid arkivering av kursmaterial. 

 • Examinator utses av institutionsstyrelsen (IS).
 • Examinator har det yttersta ansvaret för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och är den som tar det slutliga betygsbeslutet och signerar betygsprotokollet.

Betygsbeslut

 1. Kursansvarig/undervisande lärare rapporterar in betyg i Ladok och tilldelar därefter ärendet till kursens examinator för attestering. (Se Resultatrapportering.)
 2. Examinator attesterar betygen och loggar in på nytt för att bekräfta inläggningen.
 3. Kursansvarig lärare räknar i förekommande fall samman betyg på hel kurs och lägger in i Ladok samt skickar till examinator för attestering.
 4. Examinator attesterar i Ladok och loggar in på nytt för att bekräfta inläggningen.

Byte av examinator

Student som två gånger i rad fått underkänt på ett prov kan ansöka om att få en annan examinator, om inte några särskilda skäl talar emot det. Beslut tas av institutionsstyrelsen (IS). För att ansöka om byte av examinator ska studenten kontakta studentexpeditionen. 

Kursplaner, kurslitteraturlistor och betygskriterier fastställs genom beslut i institutionsstyrelsen (IS). Nya kursplaner behöver även godkännas av fakultetsnämnden. Revidering av kursdokument får endast ske en gång per termin. 

Mallar för kursdokument

Här finns mallar för kursbeskrivningar, litteraturlistor och betygskriterier.

Kursbeskrivning SV (303 Kb)

Kursbeskrivning_Course description ENG (295 Kb)

Litteraturlista (160 Kb)

Betygskriterier (161 Kb)

Kom ihåg:

 • Kursplanen ska vara fastställd senast när anmälan öppnar.
 • Litteraturlistan ska finnas på kurssidan senast två månader före kursstart.
 • Betygskriterierna ska finnas på Athena senast vid kursstart.

Efter avslutad kurs ska det alltid göras en kursvärdering. 

Efter avslutad rättning och betygssättning ska tentamensresultat snarast (inom tre veckor) dokumenteras i Ladok. All resultatrapportering görs av respektive lärare.

Observera att med Betygsdatum menas det datum då studenten avslutade kursen (tentadatum, inlämningsdatum för slutuppgift, sista seminariet eller inlämningsdatum för restuppgift). Betygsdatum är inte datum för rättning.

Logga in i Ladok

 • Du hittar alla dina kurser på din förstasida.
 • Du kan även söka fram en kurs med kurskod och en student med personnummer.
 • Du kan filtrera fram grupper uppe till höger i formuläret.
 • Om du behöver lägga in betyg på en omregistrerad student: Klicka i Visa från alla.
 • Om det inte hjälper: Sök fram studenten med personnummer.
 • Eventuellt behöver någon från expeditionen ge dig behörighet till kurstillfället, för att du ska kunna rapportera och attestera en omregistrerad student. Kontakta i så fall exp@ling.su.se.
 • Om du inte kan attestera en kurs: Tilldela ärendet till kursens examinator för attestering. Detta gör du direkt i Ladok.

Ladokmaterial – Resultatrapportering

 

Vi har två schemaläggare vid institutionen, en för kurser inom lingvistik och en för kurser inom teckenspråk. Du hittar kontaktuppgifter i listan längre ned på sidan. 

 • Har du frågor om schemaläggning inför kommande kommande terminer, kontakta schemaläggare för det ämne som ditt ärende gäller. 
 • För ärenden som gäller schemaläggning under pågående termin, kontakta schemaläggare samt studierektor.
 

Vem gör vad

Arbetsmiljöombud Nikolaus Riemer Kankkonen, Åsa Gustafsson
Arkivvård Linda Habermann, Cilla Nilsson
Athenaadministration Rickard Franzén
Budget Linda Kjellson
Data- och systemadministration Jeffy Mwakalinga
Diariet Linda Habermann, Cilla Nilsson
DiVA David Pagmar
Doktorandskyddsombud Moa Gärdenfors
Ekonomihandläggning Linda Kjellson
Fonetiklaboratoriet, kontaktperson Mattias Heldner
Kursdokument Pia Simper-Allen
Kursvärderingar Pia Simper-Allen
Lokalbokning Joel Bäckström, Rickard Franzén
Miljöansvarig Jeffy Mwakalinga
Pedagogisk kontaktperson (CeUL) Petur Helgason
Personalärenden, HR Elin Allzén
Schemaläggning, lingvistik Rickard Franzén
Schemaläggning, teckenspråk Joel Bäckström
Studentexpedition Nada Djokic, Linda Habermann
SUBIC, kontaktperson Rita Almeida
Teckenspråksstudion Joel Bäckström
Universitetskonto/SUKAT-ansvar Hanna LenanderLinda Habermann
Webbredaktör Maria Arnstad

 

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen (IS) har ett övergripande ansvar och är högsta beslutande organ vid Institutionen för lingvistik. Arbetet leds av prefekt och ledamöterna representerar lärare/forskare, adjunkter, teknisk/administrativ personal och studenter på grund- och forskarnivå. 

Datum för kommande möten och tidigare protokoll:

Institutionsstyrelsen

 

Mer om vår institution

Mer om vår institution hittar du under sidan organisation. 

Organisation

 

 

På denna sida