Profiles

Moa Gärdenfors

Moa Gärdenfors

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post moa.gardenfors@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 332
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Moa Gärdenfors och är doktorand i lingvistik med inriktning mot dövas och hörselskadades flerspråkighet. Tidigare har jag jobbat som forskningsassistent i ett flertal projekt i bl.a. psykolingvistik, teckenspråk, svenska som andraspråk för döva samt i datorlingvistik. 

 

Forskning

Tidigare forskningsprojekt

 • "Spelling in Deaf, Hard of Hearing and Hearing Children With Sign Language Knowledge", publicerad i Frontiers in Psychology – Första avhandlingsartikeln om hur teckenspråkiga barn stavar.
 • "Inner sign", ett tvärspråkligt samarbete med Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience (LLCN) vid San Diego State University - Projektet går ut på att ta reda på hur döva personer tänker? Ser de i bilder? Ord? Tecken? (Psykolingvistik).
 • Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk RJ-projektet (Teckenspråk).
 • Tvåspråkighetsprojektet - hur ser dövas och hörselskadades tvåspråkighet ut? (Svenska som andraspråk för döva).
 • Swe-Clarin - Syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen. Tillämpning av Universal Dependencies på svenskt teckenspråk (Datorlingvistik).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Carl Börstell (et al.). Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, 19-24

  This paper describes on-going work on extending the annotation of the Swedish Sign Language Corpus (SSLC) with a level of syntactic structure. The basic annotation of SSLC in ELAN consists of six tiers: four for sign glosses (two tiers for each signer; one for each of a signer’s hands), and two for written Swedish translations (one for each signer). In an additional step by Östling et al. (2015), all ¨ glosses of the corpus have been further annotated for parts of speech. Building on the previous steps, we are now developing annotation of clause structure for the corpus, based on meaning and form. We define a clause as a unit in which a predicate asserts something about one or more elements (the arguments). The predicate can be a (possibly serial) verbal or nominal. In addition to predicates and their arguments, criteria for delineating clauses include non-manual features such as body posture, head movement and eye gaze. The goal of this work is to arrive at two additional annotation tier types in the SSLC: one in which the sign language texts are segmented into clauses, and the other in which the individual signs are annotated for their argument types.

 • 2019. Moa Gärdenfors, Victoria Johansson, Krister Schönström. Frontiers in Psychology 10

  What do spelling errors look like in children with sign language knowledge but with variation in hearing background, and what strategies do these children rely on when they learn how to spell in written language? Earlier research suggests that the spelling of children with hearing loss is different, because of their lack of hearing, which requires them to rely on other strategies. In this study, we examine whether, and how, different variables such as hearing degree, sign language knowledge and bilingualism may affect the spelling strategies of children with Swedish sign language, Svenskt teckenspråk, (STS) knowledge, and whether these variables can be mirrored in these children’s spelling. The spelling process of nineteen children with STS knowledge (mean age: 10.9) with different hearing degrees, born into deaf families, is described and compared with a group of fourteen hearing children without STS knowledge (mean age: 10.9). Keystroke logging was used to investigate the participants’ writing process. The spelling behavior of the children was further analyzed and categorized into different spelling error categories. The results indicate that many children showed exceptionally few spelling errors compared to earlier studies, that may derive from their early exposure of STS, enabling them to use the fingerspelling strategy. All of the children also demonstrated similar typing skills. The deaf children showed a tendency to rely on a visual strategy during spelling, which may result in incorrect, but visually similar, words, i.e., a type of spelling errors not found in texts by hearing children with STS knowledge. The deaf children also showed direct transfer from STS in their spelling. It was found that hard-of-hearing children together with hearing children of deaf adults (CODAs), both with STS knowledge, used a sounding strategy, rather than a visual strategy. Overall, this study suggests that the ability to hear and to use sign language, together and respectively, play a significant role for the spelling patterns and spelling strategies used by the children with and without hearing loss.

 • 2017. Moa Gärdenfors, Krister Schönström, Bernhard Wälchli.

  I den här studien har den syntaktiska strukturen hos två grupper L2-inlärare med olika teckenspråkskunskaper undersökts. Deras resultat har jämförts med en kontrollgrupp döva förstamålstalare. Resultatet visar att L2-grupperna i stort sett använder samma ordföljd (SVO) som kontrollgruppen vilket kan bero på facilitering (positiv transfer) från svenskan som också är ett SVO-språk. Vidare verkar L2-grupperna vilja uttrycka ett verb två gånger i en sats – en så kallad verb-sandwich. Användningen av verb-sandwich minskar med tiden, och istället ökar de seriella verben – flera semantiska verb efter varandra. Resultatet visar också att ju större teckenspråkskunskaper man har, desto fler subjektlösa satser uttrycks. Med tiden blir många av referenterna i återberättelserna implicita i takt med att L2-deltagarna lär sig behärska constructed action. Vad gäller bisatserna tycks de adverbiella bisatserna utvecklas först hos L2-inlärarna, men användningen av dem minskar efterhand. Med tiden utvecklas även objektsbisatserna. Till sist utvecklas de relativa satserna som är svåra för L2-gruppen att lära sig eftersom man måste behärska de icke-manuella signalerna. Gruppernas bisatsutveckling jämfördes slutligen med en annan undersökning som studerade L2-inlärare av talad modalitet. Även här var ordningen av bisatsutvecklingen adverbiella bisatser>objektsbisatser>relativa satser.

 • 2017. Robert Östling (et al.). Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics, NoDaLiDa, 303-308

  We describe the first effort to annotate a signed language with syntactic dependency structure: the Swedish Sign Language portion of the Universal Dependencies treebanks. The visual modality presents some unique challenges in analysis and annotation, such as the possibility of both hands articulating separate signs simultaneously, which has implications for the concept of projectivity in dependency grammars. Our data is sourced from the Swedish Sign Language Corpus, and if used in conjunction these resources contain very richly annotated data: dependency structure and parts of speech, video recordings, signer metadata, and since the whole material is also translated into Swedish the corpus is also a parallel text.

Visa alla publikationer av Moa Gärdenfors vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 18 maj 2020

Bokmärk och dela Tipsa