Profiles

Moa Gärdenfors

Moa Gärdenfors

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post moa.gardenfors@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 332
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Moa Gärdenfors, är 26 år gammal och börjar doktorera i lingvistik med inriktning dövas och hörselskadades tvåspråkighet med start den 1 januari 2018. Tidigare har jag jobbat som forskningsassistent i ett flertal projekt i bl.a. psykolingvistik, teckenspråk, svenska som andraspråk för döva samt i datorlingvistik. 

Utbildning och praktik

VT 2018: Forskarutbildning med inriktning "dövas och hörselskadades tvåspråkighet".
Augusti-september 2017: Internship vid Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience (LLCN), San Diego State University.
VT 2017: Filosofie magisterexamen i lingvistik vid Stockholms universitet.
VT 2016: Filosofie magisterexamen i svenska vid Uppsala universitet.
HT 2015: Filosofie kandidatexamen i svenska vid Uppsala universitet.
2013-2014: Utbytesstudent vid Ohlone College utanför San Francisco, USA.

Språkfärdigheter

 • Svenska
 • Svenskt teckenspråk
 • Engelska
 • Amerikanskt teckenspråk

Forskning

Aktuella forskningsprojekt

 • "Inner sign", ett tvärspråkligt samarbete med Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience (LLCN) vid San Diego State University - Projektet går ut på att ta reda på hur döva personer tänker? Ser de i bilder? Ord? Tecken? (Psykolingvistik).
 • Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk RJ-projektet (Teckenspråk).

Tidigare forskningsprojekt

 • Tvåspråkighetsprojektet - hur ser dövas och hörselskadades tvåspråkighet ut? (Svenska som andraspråk för döva).
 • Swe-Clarin - Syntaktisk annotering av den svenska teckenspråkskorpusen. Tillämpning av Universal Dependencies på svenskt teckenspråk (Datorlingvistik).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Carl Börstell (et al.). Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, 19-24

  This paper describes on-going work on extending the annotation of the Swedish Sign Language Corpus (SSLC) with a level of syntactic structure. The basic annotation of SSLC in ELAN consists of six tiers: four for sign glosses (two tiers for each signer; one for each of a signer’s hands), and two for written Swedish translations (one for each signer). In an additional step by Östling et al. (2015), all ¨ glosses of the corpus have been further annotated for parts of speech. Building on the previous steps, we are now developing annotation of clause structure for the corpus, based on meaning and form. We define a clause as a unit in which a predicate asserts something about one or more elements (the arguments). The predicate can be a (possibly serial) verbal or nominal. In addition to predicates and their arguments, criteria for delineating clauses include non-manual features such as body posture, head movement and eye gaze. The goal of this work is to arrive at two additional annotation tier types in the SSLC: one in which the sign language texts are segmented into clauses, and the other in which the individual signs are annotated for their argument types.

Visa alla publikationer av Moa Gärdenfors vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 22 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa