Publikationer

Här hittar du våra forskares vetenskapliga publikationer. Dessa registreras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Observera! Posterna är sorterade i bokstavsordning och efter publikationsår, med det senaste årets publikationer överst. Använd gärna sökfältet för att snabbt hitta det du letar efter! 

Foto: Lena Katarina Johansson
 

Här kan du läsa sammanfattningar av några av de vetenskapliga artiklar som våra forskare publicerat de senaste åren. Texterna är nyhetsartiklar som publicerats på institutionens webbplats.

2023

Om uppkomsten av negationer i olika språk (2022)
(Ljuba Veselinova)

Om svenskt teckenspråk och nationella minoritetsspråk i ny antologi
(Ingela Holmström)

Om samspelet mellan kontrastmarkörer, topikmarkörer och ordföljd i världens språk
(Bernhard Wälchli)

Ny avhandling om hur barn lär sig konversera
(David Pagmar)

De nuristanska språken ur ett arealtypologiskt perspektiv
(Henrik Liljegren)

Om andraspråksinlärning av teckenspråk
(Krister Schönström, Johanna Mesch)

Om föräldrars erfarenheter av att ha ett dövt eller hörselskadat barn (FOT)
(Ingela Holmström)

"Vi har ett ansvar att skaffa oss kunskaper om samiska språk"– om Richard Kowaliks avhandling
(Richard Kowalik( 

Om transspråkande i undervisningen för döva nyanlända
(Nora Duggan, Ingela Holmström och Krister Schönström inom projektet Mulder)

Om kommunikativa strategier i taktila teckenspråk
(Johanna Mesch och Eli Raanes)

2022

Nya rön om mottagaranpassning i ungdomars kommunikation
(Caroline Arvidsson, David Pagmar och Julia Uddén)

Om relationen mellan progressiv aspekt och tidsreferens i nutid och dåtid
(Ghazaleh Vafaeian)

Om språkideologier i svensk vuxenutbildning för döva invandrare
(Nora Duggan och Ingela Holmström)

Om narrativa referenter i fem olika nationella teckenspråk
(Lindsay Ferrara, Benjamin Anible, Gabrielle Hodge, Tommi Jantunen, Lorraine Leeson, Johanna Mesch och Anna-Lena Nilsson)

Om accelerometrar för mätning och klassificering av röstkvalitet 
(Marcin Włodarczak, Bogdan Ludusan, Johan Sundberg och Mattias Heldner)

Så används konstruktionen "inte...förrän" i 21 europeiska språk
(Henriëtte de Swart, Jos Tellings och Bernhard Wälchli)

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida