Jobba hos oss

Vill du bli vår kollega? Här annonseras lediga tjänster och doktorandplatser vid Institutionen för lingvistik.

Fyra kollegor vid bord i ett mötesrum. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Vi som arbetar vid Institutionen för lingvistik är forskare, doktorander, lärare och teknisk och administrativ personal. 

 

Doktorand i lingvistik – Sista ansökningsdag 7 juni

Vi söker en doktorand i lingvistik med mot allmän språkvetenskap/psykolingvistik och psykologi. Doktorandens avhandlingsarbete kommer de första två åren att bedrivas inom ramen för projektet Using Neuroimaging Data for Exploring Conversational Engagement in Human-Robot Interaction. Projektets syfte är att använda befintliga samt samla in nya hjärndata (mer bestämt fMRI) för att förstå konversation och engagemang i konversation.

Läs hela annonsen och ansök här

Universitetslektor i datorlingvistik – Sista ansökningsdag 20 maj

Vi söker en universitetslektor i datorlingvistik för undervisning på grundnivå. Till undervisning räknas föreläsningar, seminarier, laborationer, kursadministration, handledning och examination. Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i lingvistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom lingvistik med inriktning mot datorlingvistik. 

Läs hela annonsen och ansök här

Amanuens i lingvistik (två–tre anställningar) – Sista ansökningsdag 15 maj

Vi söker amanuenser för anställning under perioden augusti 2022 – juli 2023. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på gruppövningar och laborationer. Stödundervisning inom institutionens mentorsprogram, kursutveckling samt kursadministration ingår också. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Vi ser gärna att den sökande är antagen till utbildning i lingvistik på grundnivå eller avancerad nivå och har avslutat kurser i lingvistik om minst 60 högskolepoäng.

Läs mer och ansök här 

 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

CeUL

 

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö och verkar för att alla studenter och medarbetare ska omfattas av lika villkor.

Mer om vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor

 

Kontakt

Prefekt
På denna sida