Jobba hos oss

Vill du bli vår kollega? Här annonseras lediga tjänster och doktorandplatser vid Institutionen för lingvistik.

Fyra kollegor vid bord i ett mötesrum. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Vi som arbetar vid Institutionen för lingvistik är forskare, doktorander, lärare och teknisk och administrativ personal. 

 

Nedan finns länkar till de tjänster som just nu kan sökas hos oss.

Amanuens - kursamanuens

Amanuens - datainsamling (Utrecht)

 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

CeUL

 

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö och verkar för att alla studenter och medarbetare ska omfattas av lika villkor.

Mer om vårt arbete med arbetsmiljö och lika villkor

 

Kontakt

Prefekt
På denna sida