Om oss

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet ger utbildning inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. Våra forskare är verksamma inom områden som allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas- och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och teckenspråk.

Institutionen för lingvistik är med sina 80-talet medarbetare en av de större språkvetenskapliga institutionerna vid Humanistiska fakulteten. Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad.

Till institutionen hör de fristående enheterna Fonetiklaboratoriet, Språkstudion och SUBIC. 

Mer om vår organisation

 

Historik

Institutionen för lingvistik bildades 1965, när avdelningen för allmän språkvetenskap och avdelningen för fonetik gick samman och bildade en gemensam institution. På 1970-talet tillkom avdelningen för teckenspråk och vi blev först i världen med att inrätta en professur i ämnet.

1977 flyttade vi till våra nuvarande lokaler i Södra husets C-flygel på campusområdet Frescati. Samma år stod Fonetiklaboratoriet klart. 

2018 öppnade vi SUBIC, ett labb med modern teknik för hjärnavbildning, avsett för experimentell icke-klinisk forskning om hjärnans funktion och struktur.

Läs mer om institutionens historia:

Vår historia: Från Uggleviksgatan till Frescati

Medarbetare vid avdelningen för teckenspråk, 1978. Foto: Malena Sjöberg (ur SDR-Kontakt)
På denna sida