Våra utbildningar

Vi ger kurser och program inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. På uppdrag av Karolinska Institutet ansvarar vi också för delar av logopedutbildningen.

Sök bland våra utbildningar

 

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom lingvistiken studeras hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Lingvistik är idag ett tvärvetenskapligt ämne mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. 

Mer om ämnet

Kurserna på grundnivå ger dig en bred språkvetenskaplig grund inför fortsatta studier på avancerad nivå. Du väljer mellan att läsa fristående kurser eller vårt kandidatprogram i lingvistik. Vi ger även kurser inom Karolinska Institutets logopedprogram. 

Fristående kurser i lingvistik

Kandidatprogram i lingvistik (startar på hösten)

Logopedprogrammet(ki.se)

Alla våra kurser och program hittar du längst ned på sidan. 

Utbildning i språkstudions datorsal, lärare med en grupp studenter. Foto: Lena K Johansson
Undervisning i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson

Efter avlagd kandidatexamen är du välkommen att söka program och kurser på avancerad nivå. Dessa utbildningar startar på hösten.

Vid Institutionen för lingvistik erbjuder vi följande utbildningar på avancerad nivå:

  • Ett magisterprogram i lingvistik (60hp) med fyra möjliga inriktingar: allmän språkvetenskap, datorlingvistik, fonetik och teckenspråk
  • Ett masterprogram i barns språkutveckling (120 hp) med möjlighet att ta magisterexamen efter ett år (60 hp). Masterprogrammet ges med två inriktningar: 1)barns språkutveckling för språkvetare och 2) barns språkutveckling för lärare och samhällsvetare.
  • Ett masterprogram i språkvetenskap (120 hp) med inriktning mot typologi och språklig mångfald*
  • Ett brett utbud av fristående kurser

Du hittar vårt aktuella kurs- och programutbud längst ned på sidan. Använd gärna sökfunktionen för att hitta utbildningar som inte ges under de listade terminerna. 

* Masterprogrammet i språkvetenskap ges i samarbete med övriga språkinstitutioner och erbjuds med 20 olika inriktningar, varav typologi och språkligmångfald är en.

Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i huvudområdet lingvistik. Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom huvudområdet, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning. 

Utbildningen på forskarnivå är beräknad till 4 års heltidsstudier och består av 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgörs av en monografi eller av en sammanläggningsavhandling med separata artiklar och ett sammanfattande avsnitt. Efter genomgången utbildning på forskarnivå sker kunskapsprov i form av disputation. 

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker två gånger om året, 15 september och 15 mars.

Läs mer på våra forskningssidor:

Utbildning på forskarnivå

Hösten 2023

Hösteterminen 2023 erbjuder vi följande kurser vid SUBIC:

LI001SF: Imaging in neuroscience, 7.5 credits

LI002SF: Imaging in neuroscience, 1.5 credits

 

Teckenspråk

Inom huvudområdet teckenspråk ger vi kurser i svenskt teckenspråk för nybörjare, teckenspråkslingvistik och svenska som andraspråk för döva. I samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet ger vi också kurser inom det treåriga kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Våra kurser ger både språkfärdighetsträning och en historisk orientering om dövsamhälle och teckenspråk.

Mer om ämnet

Kurser i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva, hösten 2023

Svenskt teckenspråk för nybörjare

För att läsa våra nybörjarkurser krävs inga förkunskaper. Du lär dig grunderna i svenskt teckenspråk och får insikter om språkets uppbyggnad och vilka skillnader och likheter som finns mellan talat språk och tecknat språk.

Är du nybörjare och vill läsa teckenspråk i höst kan du välja någon av följade kurser:

Teckenspråk – lär dig grunderna I, 7,5 hp (kvällskurs på distans)

Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp

Svenskt teckenspråk I, 10 hp

Hela kursutbudet hittar du längst ned på sidan.

Teckenspråkslingvistik

Våra kurser i teckenspråkslingvistik är för dig som är van teckenspråkstalare. Här får du se språket med nya ögon. Hur har tecken bildats? Hur har teckenspråkets ställning förändrats? Och hur använder vi egentligen rummet framför kroppen när vi tecknar?

Teckenspråkslingvistik I, 15 hp

Svenska som andraspråk för döva

På kurserna i svenska som andraspråk för döva får du som är teckenspråkig fördjupa perspektivet på det skriven svenska och jämföra den med det svenska teckenspråket. Du får också svar på frågor om vilka specifika utmaningar i svenska skriftspråket som döva och hörselskadade ställs inför.

Svenska som andraspråk för döva I (LISD40)

Hela kursutbudet hittar du längst ned på sidan.

Studenter under lektion i teckenspråk. Foto: Lena Katarina Johansson
Undervisning på kursen Svenskt teckenspråk II. Foto: Lena Katarina Johansson

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning. Det finns två inriktningar på programmet: 1) Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska, och 2) Intramodal teckenspråkstolkning. 

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, inriktning intramodal teckenspråkstolkning

 

 

 

 

Du som har en kandidatexamen i teckenspråk och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper  kan söka vårt magisterprogram i lingvistik. Magisterprogrammet tränar dig i självständigt, akademiskt forskningsarbete och gör dig behörig att söka forskarutbildning. Inriktningen teckenspråk, som inkluderar profilen svenska som andraspråk för döva, har ett fokus på arbete teckenspråkskorpora och dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Programmet ges både på helfart och halvfart.  

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk

 

Distanskurser, lingvistik och teckenspråk

Vi erbjuder ett flertal distanskurser inom både lingvistik och teckenspråk. Kurserna ges på kvarts- eller halvfart.

Se alla våra distanskurser

Sök bland våra utbildningar