Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot fonetik

Inriktningen fonetik inom magisterprogrammet fokuserar på experimentella studier av tal.

Magisterprogrammet i lingvistik ger dig fördjupade kunskaper inom ditt valda huvudområde. Som student tränas du i att planera, utföra och redogöra för självständigt forsknings-arbete. Studiegången fonetik är främst inriktad på experimentbaserade studier av tal.

Programmet leder till magisterexamen i lingvistik och gör dig behörig att söka utbildning på forskarnivå. 

Obligatoriska och valbara kurser

Magisterprogrammet i lingvistik består av både obligatoriska och valbara kurser. Som student läser du minst 30 hp inom huvudområdet. Som valbara kurser under termin 1 och 2 rekommenderas följande kurser:

Datainsamling för tal- och röstforskning, 7,5 hp (ges ej HT23)

Analys och behandling av tal och röst, 7,5 hp

 • Programöversikt

  Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Programmet startar med en kurs som är obligatorisk för samtliga inriktningar och avslutas med examensarbete och gemensamt uppsatsseminarium. Valbara kurser väljs i samråd med studierektor eller studievägledare.

  Termin 1

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Projektkurs i fonetik, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  Termin 2

  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) alt. Valbar kurs 7,5 hp *
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Fonetik - magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition