Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fonetik - magisterkurs

På magisterkursen skriver du ditt examensarbete. Kursen ges endast inom magisterprogrammet i lingvistik med inriktning mot fonetik.

Kursen breddar och fördjupar dina kunskaper inom ämnet i ljuset av aktuella forskningsrön. I ditt examensarbete får du självständigt formulera och genomföra en avgränsad forsknings-uppgift.

Examensarbete

Examensarbetet är forskningsförberedande och ger dig träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt, akademiskt arbete. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom

  • ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras
  • ett skriftligt examensarbete där studentens utförda forskningsuppgift redovisas
  • försvar av det egna examensarbetet
  • opposition på en annan students examensarbete
  • deltagande i seminariediskussionerna.

  Examinator

  Ljuba Veselinova (examinator och kursansvarig VT23)
  ljuba@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition