Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teckenspråkslingvistik - kandidatkurs

På kandidatkursen skriver du ditt examensarbete i teckenspråkslingvistik.

Kursen ger dig kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i en uppsats. Du får träning i informationssökning och i att muntligt och skriftligt presentera ditt arbete under dess olika faser.

Examensarbetet får författas på svenskt teckenspråk och ska då kompletteras med en skriven innehållsförteckning och sammanfattning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom

  • ett skriftligt PM i vilket examensarbetets ämne preciseras
  • ett examensarbete (skriftligt eller författat på svenskt teckenspråk) där studentens utförda forskningsuppgift redovisas
  • ventilering av det egna examensarbetet
  • opponering på en annan students examensarbete
  • deltagande i seminariediskussionerna. 
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition