Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk - lär dig grunderna I

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på teckenspråk. Här lär du dig hur språket är uppbyggt och får prova på att kommunicera på svenskt teckenspråk.

Glad student som tränar på teckenspråk. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Bekanta dig med ett språk som uttrycks i en helt annan språklig dräkt än den talade-lyssnade modaliteten. Teckenspråk – lär dig grunderna I är kursen för dig som vill veta mer om tecknade språk och själv vill prova på enklare kommunikation på svenskt teckenspråk.

Kursen innehåller både praktisk språkfärdighetsträning och teoretiska genomgångar av teckenspråkets struktur och grammatik. Kursen presenterar också ett historiskt perpektiv på dövsamhälle och teckenspråk och ger en orientering i hur de båda är integrerade med varandra.

För att kunna delta i kursen behöver du ha en dator och en webbkamera.