Organisation

Institutionen för lingvistik har cirka 80 anställda och består av olika avdelningar.

Arbetet vid institutionen leds av prefekt. Teknisk och administrativ personal har en administrativ chef och Fonetiklaboratoriet, Språkstudion, SUBIC och Avdelningen för teckenspråk har egna föreståndare. Ämnesinriktningarna inom lingvistik, det vill säga allmän språkvetenskap (ASV), fonetik, datorlingvistik (Dali) och barns språkutveckling företräds av ämnesansvariga. Ämnesinriktningarna inom teckenspråk, det vill säga teckenspråk (TSP) och dövas och hörselskadades flerspråkighet (DHF), har ämnesföreträdare. Lexikonverksamheten inom Avdelningen för teckenspråk leds av en vetenskaplig ledare.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till alla medarbetare finns under sidan Kontakt:

Kontakt

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen (IS) har ett övergripande ansvar och är högsta beslutande organ vid Institutionen för lingvistik. Arbetet leds av prefekt och ledamöterna representerar lärare/forskare, adjunkter, teknisk/administrativ personal och studenter på grund- och forskarnivå.

Institutionsstyrelsen

 

Ledning

Institutionen för lingvistik leds av en prefekt. I ledningsgruppen ingår även ställföreträdande prefekt, administrativ chef och samordnande studierektor.

Prefekt

Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt

Ingela Holmström

Administrativ chef

Elin Allzén

Samordnande studierektor

Henrik Liljegren

 

Administrationen vid institutionen består av ett tiotal personer fördelade över följande funktioner:

 

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla en bra arbetsmiljö och verkar för att alla studenter och medarbetare ska omfattas av lika villkor.

Arbetsmiljö och lika villkor

 

Fristående enheter

Fonetiklaboratoriet, Språkstudion och SUBIC hör till institutionen men fungerar som fristående enheter med egna föreståndare. 

Fonetiklaboratoriet

Språkstudion

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

 

Institutionen för lingvistik har en lokal krisplan som aktiveras när en allvarlig händelse drabbar institutionen alternativt hela Stockholms universitet. 

Lokal krisplan för Institutionen för lingvistik (296 Kb)

På denna sida