Forskningsämnen

Forskningen vid Institutionen för lingvistik speglar mångfalden i den moderna språkvetenskapen.

Inom våra två forskningsområden lingvistik och teckenspråk bedrivs forskning i allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och teckenspråkslingvistik. 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde