Samarbeten

Vi samarbetar med ett flertal aktörer både inom och utanför universitetet.

Institutionen för lingvistik vill bidra till att utveckla en internationell forsknings- och utbildningsmiljö i Stockholm. Vi samarbetar med övriga lärosäten i universitetsalliansen Stockholm trio och med ett flertal andra aktörer.

 

Karolinska Institutet

Logotype, Karolinska Institutet.

I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder vi forskarkurser i experimentell design och analys av fMRT-data. Kurserna ges på vårt labb för hjärnavbildning, Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC).

Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom funktionell magnetresonanstomografi 7,5hp

Institutionen för lingvistik ansvarar också för delar av Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet. 

Logopedprogrammet

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Vi har ett mångårigt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vi utbildar myndighetens personal i teckenspråk och tar fram tester för kontroll av teckenspråkskunskaper.

 

 

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Logotyp för Sveriges dövas riksförbund

Vi samverkar med Sveriges Dövas Riksförbund, SDR genom forskning och evenemang. 

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR (sdr.org)

 

 

Tolk- och översättarinstitutet, TÖI

Tillsammans med Tolk- och översättarinstitutet(TÖI) vid Stockholms universitet utbildar vi teckenspråkstolkar på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Tolk- och översättarinstitutet

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning

På denna sida