Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning. Du behöver inte ha några förkunskaper i svenskt teckenspråk, men det kan vara en fördel om du är bekant med dövas situation och språk i Sverige.

OBS! Från och med HT23 söker du till vårt nya kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, som har två olika inriktningar. Vi har inga nyantagningar för programkoden HTOTK (denna programsida). Programsidan finns enbart kvar som informationskanal för studenter som redan är inne på programmet.

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, fr.o.m. HT23

Kandidatprogrammet består av teoretiska och praktiska kurser i och om teckenspråk och kurser i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

  • Programmet förbereder för yrkesverksamhet som teckenspråkstolk.
  • Programmet ger dig också behörighet att fortsätta de akademiska studierna på avancerad nivå inom översättningsvetenskap.
  • Utbildningen är starkt färdighetsinriktad och innebär heltidsstudier – det är schemalagd undervisning upp till fem dagar i veckan, och till det kommer hemuppgifter.

Fler videor om teckenspråk och tolkning finns på vår YouTube-kanal.