Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråktolkning

På kursen får du får ökade teoretiska kunskaper om tolkning, med fokus på teckenspråkstolkning, samt fördjupade kunskaper och färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna, inom teckenspråkstolkning och inom dövblindtolkning.

Kursen ges den femte terminen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning kommer.

  Delkurser

  Tolkning III, 10 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsträning i simultantolkning i form av tolkade monologer mellan svenska och svenskt teckenspråk. I delkursen behandlas textbindning, viktning av information och texttyp. Delkursen ger också fördjupade färdigheter avseende copingstrategier och tolkteknik.

  Tolkning IV, 7,5 hp

  Delkursen ägnas i huvudsak åt fördjupning av dialogtolkning. Särskild uppmärksamhet riktas mot att få upp tempot i tolkprocessen, för mer idiomatisk språkhantering och språkbehandling i tolkning samt arbete med varierande typer av texter.

  Forskningsmetoder i tolkning, 5 hp

  Delkursen ger fördjupade kunskaper om olika teoretiska perspektiv på tolkning som språkligt, socialt, kulturellt och kognitivt fenomen. Delkursen ger tillfälle till tematiskt fördjupning av vald teoretisk och metodisk ansats.

  Dövblindtolkning II, 7,5 hp

  Kursen ger praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger vidare kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning.

  Undervisning

  • Delkursen Tolkning III ges i form av föreläsningar, seminarier, språkpraktik och övningar.
  • Delkursen Tolkning IV ges i form av seminarier, språkpraktik och övningar.
  • Delkursen Forskningsmetoder i tolkning ges i form av seminarier.
  • Delkursen Dövblindtolkning II består av övningar, praktik och studiebesök/resor. Praktik och studiebesök/resor utgör kurskrav.

  Närvaro är obligatorisk på alla delkurser. Undervisningen sker delvis på teckenspråk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningar under Kursupplägg ovan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursen ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet:

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)