Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråktolkning

På kursen får du får ökade teoretiska kunskaper om tolkning, med fokus på teckenspråkstolkning, samt fördjupade kunskaper och färdigheter i tolkning mellan svenskt teckenspråk och talad svenska i båda riktningarna, inom teckenspråkstolkning och inom dövblindtolkning.

Kursen ges den femte terminen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.