Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning. Det finns två inriktningar på programmet: 1) Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska, och 2) Intramodal teckenspråkstolkning.

Teckenspråksstudenter i Språkparken. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Kandidatprogrammet består av teoretiska och praktiska kurser i och om teckenspråk och kurser i teckenspråkstolkning. Utbildningen är både teoretisk och färdighetsinriktad samt innebär heltidsstudier – det är schemalagd undervisning upp till fem dagar i veckan. Därutöver tillkommer vissa hemuppgifter.

Programmet ges med två olika inriktningar:

Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska

Intramodal teckenspråkstolkning

Inriktningen Tolkning mellan svenskt teckenspråk och svenska vänder sig till dig som är intresserad av teckenspråk och tolkning, oavsett om du kan svenskt teckenspråk sedan tidigare eller inte.

Inriktningen Intramodal teckenspråkstolkning vänder sig till dig som är intresserad av tolkning och har svenskt teckenspråk som ditt förstaspråk.

Se videor om teckenspråk och tolkning på vår YouTube-kanal.

  • Så ansöker du

  • Mer information

    Tillgodoräknande av kurser

    Tillgodoräknande

  • Arbetsmarknad och karriär

    Efter avslutat program kan du arbeta som teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk, beroende på vad du valt för inriktning. Teckenspråkstolkar och dövblindtolkar behövs i såväl privat som offentlig sektor, och den som utbildar sig till teckenspråkstolk har goda förutsättningar att få arbete efter avslutade studier.

    Programmet ger dig också behörighet att fortsätta de akademiska studierna på avancerad nivå inom översättningsvetenskap.

    Kunskaper i svenskt teckenspråk är även meriterande för andra yrkesverksamheter, exempelvis inom den pedagogiska hörselvården och logopedi.

  • Kontakt

    Programmet ges i samarbete mellan två institutioner:

    Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
    Se kontaktruta nedan.

    Avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik

    Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet:

    facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

    Studievägledning och -administration: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)