Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning II

  • 30 hp

Kursen fördjupar dina teoretiska kunskaper om svenskt teckenspråk och dina praktiska färdigheter i teckenspråk samtidigt som du introduceras till tolkning både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Du får också kunskap om tolkning till personer med dövblindhet, främst ur teoretiskt perspektiv, och görs förtrogen med tolkyrkets villkor och yrkesetik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.