Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning I

Kursen ges den tredje terminen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Den ger en introduktion i olika teorier, praktiker och processer inom översättningsvetenskapen (tolkning och översättning).

I kursen ingår vidare översättningsövningar och förberedande tolkningsövningar i svenskt teckenspråk och talad svenska. I kursen ingår dessutom fördjupade teoretiska studier samt färdighetsövningar i svenskt teckenspråk samt en orientering kring prosodins betydelse i tolkning.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • Introduktion till tolkning och tolkningsteori, 7,5 hp
   (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk-och översättarinstitutet)
  • Svenskt teckenspråk V, 10 hp
   (ges av Institutionen för lingvistik)
  • Perspektiv på språk, 5 hp
   (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet)
  • Tolkning I, 7,5 hp
   (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet)

  Se kursplanen för detaljer.

  Undervisning

  • Delkursen Introduktion till tolkning och tolkningsteori ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Delkursen Svenskt teckenspråk V ges i form av övningar i språkfärdighet. Studiebesök och obligatoriskauppgifter utgör kurskrav.
  • Delkursen Perspektiv på språk ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Delkursen Tolkning I ges i form av seminarier och gruppövningar. En muntlig redovisning av enanalysuppgift ingår som kurskrav.

  Närvaro är obligatorisk på alla delkurser. Undervisningen sker delvis på teckenspråk.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema TTA116 HT 2022 Dagtid 100%

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)