Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teckenspråk och tolkning I

Kursen ges den tredje terminen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Den ger en introduktion i olika teorier, praktiker och processer inom översättningsvetenskapen (tolkning och översättning).

I kursen ingår vidare översättningsövningar och förberedande tolkningsövningar i svenskt teckenspråk och talad svenska. I kursen ingår dessutom fördjupade teoretiska studier samt färdighetsövningar i svenskt teckenspråk samt en orientering kring prosodins betydelse i tolkning.