Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teckenspråk i teori och praktik II

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad och skriven svenska. Kursen utgör andra terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Andra terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning läser du kursen Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp. Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad samt skriven svenska och leder till ytterligare teoretiska kunskaper i teckenspråk. I kursen ingår även muntlig framställning samt vidareutveckling av den praktiska teckenspråksfärdigheten.