Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk i teori och praktik II

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad och skriven svenska.

Andra terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning läser du kursen Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp. Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad samt skriven svenska och leder till ytterligare teoretiska kunskaper i teckenspråk. I kursen ingår även muntlig framställning samt vidareutveckling av den praktiska teckenspråksfärdigheten.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp (ges av Institutionen för lingvistik)

  Språklig variation i talad svenska, 5 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

  Svenskt teckenspråk III, 10 hp (ges av Institutionen för lingvistik)

  Svenskt teckenspråk IV, 7,5 hp (ges av Institutionen för lingvistik)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. För detaljerad information, se kursplan. 

  Examination

  Kursen examineras genom dugga, hemtentamen, inlämningsuppgifter och gestaltande uppgifter. För mer detaljerad information hänvisas till kursplan och kursbeskrivningar.

  Examinator

  Ingela Holmström
  Anna Carlqvist (Språklig variation i talad svenska)
  Krister Schönström (Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk)
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. 

  Institutionen för lingvistik

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk