Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk III

Svenskt teckenspråk III vänder sig till dig som är nybörjare men har vissa förkunkaper i svenskt teckenspråk. Kursen bygger vidare på grundkurserna Svenskt teckenspråk I och II.

Du som redan har lite kunskap om svenskt teckenspråk, från introduktionskurser eller genom självständigt förvärvad språkfärdighet, är välkommen att söka denna kurs. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. 

Svenskt teckenspråk III utvecklar din förmåga att förstå innehåll i enklare texter och samtal på svenskt teckenspråk. Du får också träning i att själv framställa texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner, utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

Kursen ges också som delkurs inom Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp, som utgör andra terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Fortsätt med Svenskt teckenspråk IV samma termin

Vill du läsa Svenskt teckenspråk III och Svenskt teckenspråk IV samma termin behöver du söka båda kurserna på samma gång. Svenskt teckenspråk IV ges under andra halvan av terminen. I väntan på att du får dina poäng i Svenskt teckenspråk III blir du villkorligt antagen till kursen. Om du inte söker Svenskt teckenspråk IV nu får du vänta till det att kursen ges nästa gång.

Svenskt teckenspråk IV

 • Kursupplägg

  Svenskt teckenspråk III är en praktiskt kurs som kräver närvaro på campus. Undervisning ges 4–5 dagar i veckan med 12–15 undervisningstimmar per vecka. 

  Kursen samläses med andra terminen inom kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov bestående av komponenterna språkproduktion,
  språkförståelse och språklig interaktion.

  Examinator

  Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista för Svenskt teckenspråk III hittar du på sidan 4 i dokumentet nedan. 

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition