Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk III

  • 10 hp

Kursen vänder sig till personer som är självständiga nybörjare i svenskt teckenspråk, dvs som har läst inledande kurser i svenskt teckenspråk eller förvärvat motsvarande språkfärdighet på annat sätt, och som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i en text på svenskt teckenspråk om välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. Kursen omfattar också övningar i att framställa sammanhängande texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Samtalsövningar utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.