Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk IV

  • 7,5 hp

I kursen övas förmågan att använda ett mer flexibelt språkbruk och en breddning av teckenförrådet sker. Dessutom utvecklar kursen förmågan att förstå teckenspråkstexter om olika ämnen. De studerande ska också öva sin förmåga att variera sina teckenval, producera olika typer av texter och utveckla ett förhållandevis korrekt språkbruk inom olika ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. De studerande övar också sin förmåga att utan förberedelser delta i samtal. Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på token, bojar, konstruerat agerande och enklare textbindning

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.