Profiles

Krister Schönström Photo: Schönström

Krister Schönström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post schonstrom@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 3
Rum C 342
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Ämnesansvarig för Svenska som andraspråk för döva

Undervisning

VT 2017: 

LISD05:3 Översättningsteori, 7,5 hp

LISD05:4 Översättning i praktiken, 7,5 hp

LITU20/LITN21 Språkstrukturer: kontrastiv analys, 5 hp

LISM01 Dövas och hörselskadades tvåspråpkighet, 7,5 hp

LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp

 

Forskning

Min forskningsintressen inkluderar frågor kopplade till dövas och hörselskadades tvåspråkighet och språkinlärning. Jag har en särskild fokus på dels den bimodala aspekten på deras tvåspråkighet dels den visuella aspekten på språkinlärningen. Jag har också ett intresse för språktest, i synnerhet teckenspråkstester.

Tidigare har jag främst bedrivit forskning om dövas svenskinlärning, och där utvecklat olika teckenspråkstest i forskningssyfte. Under senare år har jag påbörjat forskning i teckenspråk som andraspråk samtidigt som jag börjat titta på neurolingvistiska aspekter på dövas tvåspråkighet. 

Senast uppdaterad: 11 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa