Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk i teori och praktik I

Kursen utgör första terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Kursen vänder sig till studerande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen ger en introduktion till svenskt teckenspråk, både praktiskt och teoretiskt, samt grundläggande kunskaper om dövas kultur och historia.