Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk i teori och praktik I

Kursen utgör första terminen på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning.

Kursen vänder sig till studerande som saknar färdighet i teckenspråk. Kursen ger en introduktion till svenskt teckenspråk, både praktiskt och teoretiskt, samt grundläggande kunskaper om dövas kultur och historia.

Studenter har undervisning i teckenspråk. Foto: Lena K Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson
 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser. Samtliga ges av Institutionen för lingvistik.

  Delkurser

  Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp

  Delkursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk. 

  Svenskt teckenspråk I, 10 hp

  Delkursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. De grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet introduceras. 

  Svenskt teckenspråk II, 10 hp

  Delkursen utvecklar studentens förmåga att förstå enklare texter och att delta i samtal på teckenspråk. Vidare behandlar kursen praktiska och teoretiska aspekter av teckenspråkets simultana karaktär liksom grundläggande principer för turtagning.  

  Dövas kultur och historia, 5 hp

  Delkursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt beskrivs ur ett historiskt perspektiv.

  Undervisning

  Undervisning ger i form av föreläsningar, övningar och seminarier. För detaljerad information, se kursplan. 

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen, språkfärdighetsprov, muntlig redovisning och skriftliga uppgifter. Se kursplan för mer information.

  Examinator

  Ingela Holmström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Se respektive delkurs.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Teckenspråk i teori och praktik I ges endast inom kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Programmet administreras av Institutionen för svenska och flerspråkighet medan Institutionen för lingvistik är ansvariga för kursen. 

  Studievägledare inom kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning nås via ktt@su.se

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Institutionen för lingvistik

   

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk