Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk II

Kursen vänder sig till dig som läst Svenskt teckenspråk I och som vill fördjupa dina studier och förbättra din språkfärdighet.

Svenskt teckenspråk II, 10hp utvecklas din förmåga att förstå enklare texter och att delta i samtal på teckenspråk. Kursen behandlar praktiska och teoretiska aspekter av teckenspråkets simultana karaktär liksom grundläggande principer för turtagning. Som student tränar du upp din språkfärdighet och får möjlighet att omsätta dina kunskaper om teckenspråket i praktik. 

Kursen ingår som delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30hp men kan också läsas som fristående kurs. 

Teckenspråk och dövrörelsens historia

Vill du läsa mer om svenskt teckenspråk, dövas kultur och dövrörelsens historia? Kurserna svenskt teckenspråk I och II kan med fördel kombineras med kursen Dövas kultur och historia, 5 hp

Dövas kultur och historia, 5 hp

Kvinnlig student tränar på teckenspråk. Foto: Lena K Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson