Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövas kultur och historia

Hur är det att vara döv i ett samhälle där normen är ett talat språk? Den här kursen behandlar teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv.

Kursen behandlar dövas kultur, teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv. Här belyses dövskolans betydelse och det tekniska utvecklingens påverkan på teckenspråkssamhället. 

Dövas kultur och historia, 5hp kan läsas som delkurs inom Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30hp (LIT400) eller som fristående kurs. 

LIT403
Undervisning av döva barn i Örebro under 1950-talet. Foto från Birgittaskolans arkiv, fotograf okänd