Dövas kultur och historia, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk. Delkursen behandlar även dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv, belyser dövskolans betydelse för språklig och kulturell utveckling samt den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat och påverkar teckenspråksgemenskapen historiskt och idag.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen