Profiles

Brown-haired woman in her late 20s with flowery top, tiles in the background

Nora Duggan

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post nora.duggan@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 332
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i lingvistik med inriktning mot dövas och hörselskadades flerspråkighet. Jag är med i ett fyraårigt projekt som kallas Mulder som är finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2023). Projektet handlar om döva migranters flerspråkiga situation i Sverige. Min pågående forskning fokuserar på de språkliga bakgrunder av döva vuxna migranter. Jag observerar även döva migranters språkanvändning, särskilt svenskt teckenspråk och svenska, inom social interaktion i skolan.

Handledare

  • Ingela Holmström (huvudhandledare), Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
  • Carla Jonsson (bihandledare), Institutionen för språkstudier, Umeås universitet

Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa