Svenskt teckenspråk I, 10 hp

Om kursen

Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I kursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Kursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen. Kursen ger även en orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen