Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk I

Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. Genom enklare samtal på teckenspråk får du träna dig i att förstå och använda vanligt förekommande tecken.

Närbild av händer under teckenspråkslektion. Foto: Lena K Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

I kursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Som student utvecklar du din förmåga att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet liksom enkla fraser och bokstavering.

Kursen har ett högt tempo vilket brukar uppskattas av studenterna som snabbt kommer in i att använda sitt nya språk.

Fortsätt med Svenskt teckenspråk II samma termin

Vill du läsa Svenskt teckenspråk I och Svenskt teckenspråk II samma termin behöver du söka båda kurserna samtidigt. Fortsättningskursen Svenskt teckenspråk II ges under andra halvan av terminen. I väntan på att du får dina poäng i Svenskt teckenspråk I blir du villkorligt antagen till fortsättningskursen. Om du inte söker fortsättningskursen nu får du vänta till HT23, då kursen ges nästa gång.

Både Svenskt teckenspråk I och Svenskt teckenspråk II ingår också som delkurser i helterminskursen Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp.

Svenskt teckenspråk II, 7,5 hp

Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp

Teckenspråk och dövrörelsens historia

Vill du läsa mer om svenskt teckenspråk, dövas kultur och dövrörelsens historia? Kurserna Svenskt teckenspråk I och II kan med fördel kombineras med kursen Dövas kultur och historia, 5 hp:

Dövas kultur och historia, 5 hp