Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av viljan att veta mer? Trivs du i den akademinska miljön? En utbildning på forskarnivå ger dig en unik möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper.

Vid Institutionen för lingvistik erbjuder vi utbildning på forskarnivå inom huvudområde lingvistik. Vi tar emot doktorander med utbildningsbakgrund inom lingvistik, teckenspråk, logopedi eller motsvarande. När en doktorandtjänst blir ledig utlyses den på vår hemsida (se nedan). Vi undanber oss därför spontanansökningar.

 

En utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. I utbildningen ingår en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – en doktorsavhandling. Där presenteras forskningsområdet och resultaten. Avhandlingen kan framställas i form av en monografi eller i form av en en sammanläggningsavhandling, det vill säga som en sammanställning av flera artiklar som publiceras under utbildningens gång. 

Som doktorand läser du också ett antal kurser på forskarnivå eller avancerad nivå. Vilka kurser som ska ingå i din utbildning beslutar du i samråd med din handledare. Kurserna skrivs in i din individuella studieplan.

Disputation för doktorsexamen

Forskarutbildningen avslutas med en disputation där doktoranden lägger fram sin avhandling för granskning. En opponent har till uppgift att granska och opponera på avhandlingen och en betygsnämnd bestående av minst tre personer ska betygsätta och godkänna avhandlingen. 

Det är handledarkollegiet vid Institutionen för lingvistik som tar beslut om huruvida en doktorand rekommenderas att lägga fram sin avhandling.

Efter avslutad forskarutbildning erhålles doktorsexamen, som är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (Humanistiska fakulteten)

Om forskarutbildning vid Stockholms universitet

 

Bli doktorand

Du som har avlagt examen på avancerad nivå, och dessutom uppfyller vissa andra särskilda behörighetskrav, kan efter särskild ansökan bli antagen som doktorand. Lediga doktorandplatser utlyses två gånger om året, 15 september och 15 mars.

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet

Jobba hos oss (Institutionen för lingvistik)

 

Kontakt

Har du frågor kring forskarutbildning vid Institutionen för lingvistik kan du vända dig till vår studierektor på forskarnivå.

Studierektor, forskarutbildning
På denna sida