Profiles

Mattias Heldner

Mattias Heldner

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
Telefon 08-16 19 88
E-post mattias.heldner@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 265
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Mattias Heldner [maˈtʰìːas ˈhɛ́ldnɛr], (född 1969) är professor i fonetik och föreståndare för fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet. Han blev filosofie doktor i fonetik vid Umeå universitet 2002; docent i talkommunikation med inriktning mot fonetik vid KTH 2008 och professor i fonetik vid Stockholms universitet 2011. Han har tidigare bland annat varit forskare i talgruppen vid Institutionen för Tal, musik och hörsel på KTH (2002–2011); lektor vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet (2006-2009); gjort postdoc på TeliaSonera Sweden (2005); och varit forskarassistent vid Institutionen för lingvistik och filosofi på Umeå universitet (2002-2004).

Undervisning

Vid Institutionen för lingvistik har jag bland annat undervisat på kurserna Introduktion till lingvistik; Att studera kommunikation; Fonologi; Experimentell forskningsmetodik; Talets akustik och perception; Språklig variation i tal, samhälle och texter; Språkvetenskapligt arbetssätt; samt på kandidat-, magister- och masteruppsatskurser.

På logopedprogrammet har jag bland annat undervisat på kurserna Tal- och röstteori; Forskningsmetodik och projektarbete; samt Experimentalfonetik.

Forskning

Det långsiktiga målet för min forskning är att vi ska lära oss tillräckligt om mänskliga samtal för att kunna skapa en artificiell samtalspart som kan delta i samtal på ett människolikt sätt, eller som Justine Cassell (2007) uttrycker det: “that acts human enough that we respond to it as we respond to another human”.

Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på mänskligt beteende som är relevant i samtal ansikte mot ansikte. Jag har till exempel studerat timing och andra prosodiska aspekter av turtagning; olika typer av verbal och icke-verbal återkoppling—till exempel hummanden och nickningar; och hur deltagare i samtal anpassar sitt beteende till samtalsparterna.

I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag andningsbeteende och andningsljud i samtal och hur andningen bidrar till att visa kommunikativa intentioner i samtal. Denna forskning bedrivs inom VR-projektet Andning i samtal där Marcin Włodarczak (PhD) är projektledare. I detta projekt är vi intresserade av andning ur flera olika perspektiv.

Dels undersöker vi andningen ur talarens perspektiv och tittar på när och hur vi som talare andas i förhållande till olika samtalshändelser (t ex när vi börjar och slutar tala; när vi behöver andas men vill fortsätta tala; när vi lyssnar och när vi ger återkoppling). Vi kommer även undersöka andningen mer ur lyssnarens perspektiv för att titta på hur det vi uppfattar av samtalspartens andningsbeteende (t ex hörbara andningar, att vi ser att motparten andas in, osv) påverkar samtalsbeteendet.

Pågående forskningsprojekt

Hidden events in turn-taking finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2018-2020 (projektledare)

Andning i samtal finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2018 (projektdeltagare)

Avslutade forskningsprojekt

Samtalets prosodi finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2010-2013 (projektledare)
Samtalets rytm finansierat av Vetenskapsrådet 2010-2014 (projektledare)
Vad gör tal till samtal? finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2009 (projektledare)
CHIL - Computers in the human interaction loop, IP finansierat av EUs FP6 2004-2007 (projektdeltagare)
NICE - Natural Interactive Communication for Edutainment finansierat av EUs FP 2002-2005 (projektdeltagare 2005 för TeliaSonera Sweden)
GROG (Gräns och gruppering - strukturering av talet i olika kommunikativa situationer) finansierat av Vetenskapsrådet 2002-2004 (projektdeltagare)
Fokus i svenska - akustiska korrelat och deras perceptuella relevans finansierat av HSFR 1997-1999 (projektdeltagare)

Senast uppdaterad: 12 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa