Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teckenspråk - lär dig grunderna II

Den här är en fortsättningskurs i teckenspråk för nybörjare. Kursen bygger vidare på innehållet i våra introduktionskurser.

Teckenspråk - lär dig grunderna II fördjupar dina kunskaper om tecknade språks struktur och uppbyggnad. Genom övningar breddas ditt teckenförråd och du får tillämpa dina kunskaper om grammatik i praktiken. Kursen ger dig också en orientering i hur teckenkommunikation används inom olika verksamheter, bland annat som stöd i undervisning och språkfrämjande aktiviteter för barn och vuxna med kognitiv funktionsvariation. På kursen diskuteras vi även teckenspråkets ställning ur ett minoritetsspråksperspektiv.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen ska du ha läst någon av följande kurser:
Teckenspråk - lär dig grunderna I, 7,5 hp
Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp
Introduktionskurs till teckenspråk för lärarstudenter, 7,5 hp
Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
  
eller motsvarande

Studenter på bibliotek. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i huvudsakligen via webbaserade föreläsningar och seminarier. Viss undervisning, främst färdighetsövningar, äger rum på campus.

  Examination

  Kursen examineras genom färdighetsprov i språkproduktion och språkförståelse och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se

  Kursansvarig: Åsa gustafsson, asa.gustafsson@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition