Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i AI och språk

AI förändrar vår värld i snabb takt och omdefinierar hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Var med och driv utvecklingen inom industri och samhälle genom att skapa nästa generations AI-system som behärskar mänskligt språk!

Illustration of young woman surrounded by mechanics and digital language symbols
Photo (Montage): AI-genererated image (picsart.com) icons (flaticons.com) and photo (Pixaby/Tumisu)

Med detta masterprogram blir du expert på att utveckla och använda AI för att hantera språkliga data, både i form av text och tal, samtidigt som du blir medveten om begränsningar, risker och etiska problem med denna teknik. Programmet täcker ett brett, tvärvetenskapligt fält som innefattar modellering av människans språkliga beteende med hjälp av digitala metoder. Tillämpning av AI på språkliga data har många användningsområden, alltifrån chattbotar och maskinöversättning till att analysera den ständigt ökande mängden språkliga data som lagrats i form av text eller tal.

Programmet vänder sig till dig som har en bakgrund inom lingvistik, datavetenskap eller kognitionsvetenskap. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i teorier, teknologier och metoder för att analysera, bearbeta, förstå och generera mänskligt språk. I programmet ingår grundläggande kurser inom språkvetenskap, programmering och statistik och metodkurser om utveckling av modeller och datorsystem för behandling av naturligt språk.  

Under utbildningen undervisas du av lärare som är verksamma som forskare inom relevanta ämnen från allmän språkvetenskap och fonetik till datavetenskap, språkteknologi och neurovetenskap. Du får möjlighet att läsa relevanta kurser även hos våra samarbetspartners vid KTH och Uppsala universitet. 

Som student utvecklar du kompetens i automatisk språklig analys, generering och förståelse. Du får också möjlighet att fördjupa dig i olika tillämpningar inom området såsom flerspråkiga system, datorstödd språkinlärning, digital humaniora eller talteknologi. Du utvecklar också ditt vetenskapliga förhållningssätt och din förmåga till självständig analys och får träna på att kommunicera ditt arbete skriftligt och muntligt. Du får dessutom resonera kring etiska frågor vid tillämpningar av AI i olika situationer.

Masterprogrammet i AI och språk leder till masterexamen i språkinformatik och ger dig en bred kompetens inför en fortsatt karriär inom eller utanför akademin. Efter avlagd examen är du behörig till utbildning på forskarnivå.
 

 • Programöversikt

   

  År 1

  Termin 1

  • Språkets grunder, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Grundläggande programmering, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Analys och behandling av tal, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Statistik och maskininlärning, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)

  Termin 2

  • Tillämpad programmering, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Språkteknologi, 7,5 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Valbara och/eller valfria kurser om totalt 15 hp

  År 2

  Termin 3

  • Projektkurs: AI och språk, 15 hp (huvudområde språkinformatik)
  • Valbara och/eller valfria kurser om totalt 15 hp

  Termin 4

  • Masteruppsats i AI och språk, 30 hp (huvudområde språkinformatik)
 • Så ansöker du

  Ansök via antagning.se mellan 15 mars och 15 april. 

  Till antagning.se

 • Kontakt

  Har du frågor om programmet är du välkommen att mejla till master-ai@ling.su.se.