Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk

Inriktningen teckenspråk inom magisterprogrammet fokuserar antingen på teckenspråkskorpora eller på dövas och hörselskadades flerspråkighet.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Studera hos oss 21
Foto: Shutterstock

Är du antagen till ett program vid Institutionen för lingvistik? Välkommen! I slutet av juli får du ett mejl med mer information om registrering och terminsstart.

Du hittar också informationen på vår webbplats:

Ny student vid Institutionen för lingvistik

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Magisterprogrammet i lingvistik ger dig fördjupade kunskaper inom ditt valda huvudområde. Som student tränas du i att planera, utföra och redogöra för självständigt forskningsarbete.

Inom inriktningen teckenspråk läggs tyngdpunkten på ett av följande områden: 

 • arbete med och utveckling av teckenspråkskorpora
 • arbete inom ramen för dövas och hörselskadades flerspråkighet

Programmet leder till en magisterexamen och gör dig behörig att söka utbildning på forskarnivå.

Undervisningsspråk

Undervisningen ges primärt på svenskt teckenspråk. På kurser som samläses med övriga inriktningar är undervisningsspråket engelska. 

 • Programöversikt

  Magisterprogrammet omfattar normalt två terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Studenten läser minst 30 hp inom huvudområdet lingvistik och den valda inriktningen. 

  Studiegången teckenspråk ges också på halvfart och omfattar då fyra terminers halvfartsstudier.

  Studiegång teckenspråk, helfartsstudier

  Termin 1
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  Termin 2
  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)*
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Teckenspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

  Valbara kurser väljs alltid i samråd med studierektor eller studievägledare.

  Studiegång teckenspråk, halvfartsstudier

  Termin 1
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp varav 7,5 hp läses under termin 1 (huvudområde lingvistik)

  Termin 2
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp varav 7,5 hp läses under termin 2 (huvudområde lingvistik)
  Valbar kurs, 7,5 hp

  Termin 3
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)*

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

  Termin 4
  Teckenspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  Valbara kurser väljs alltid i samråd med studierektor eller studievägledare.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition