Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk

Inriktningen teckenspråk inom magisterprogrammet fokuserar antingen på teckenspråkskorpora eller på dövas och hörselskadades flerspråkighet.

Magisterprogrammet i lingvistik ger dig fördjupade kunskaper inom ditt valda huvudområde. Som student tränas du i att planera, utföra och redogöra för självständigt forskningsarbete.

Inom inriktningen teckenspråk läggs tyngdpunkten på ett av följande områden: 

 • arbete med och utveckling av teckenspråkskorpora
 • arbete inom ramen för dövas och hörselskadades flerspråkighet

Programmet leder till en magisterexamen och gör dig behörig att söka utbildning på forskarnivå.

Undervisningsspråk

Undervisningen ges primärt på svenskt teckenspråk. På kurser som samläses med övriga inriktningar är undervisningsspråket engelska. 

 • Programöversikt

  Magisterprogrammet omfattar normalt två terminers heltidsstudier och består av både obligatoriska och valbara kurser. Studenten läser minst 30 hp inom huvudområdet lingvistik och den valda inriktningen. 

  Studiegången teckenspråk ges också på halvfart och omfattar då fyra terminers halvfartsstudier.

  Studiegång teckenspråk, helfartsstudier

  Termin 1
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  Termin 2
  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)*
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Teckenspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

  Valbara kurser väljs alltid i samråd med studierektor eller studievägledare.

  Studiegång teckenspråk, halvfartsstudier

  Termin 1
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp varav 7,5 hp läses under termin 1 (huvudområde lingvistik)

  Termin 2
  Projektkurs i teckenspråk, 15 hp varav 7,5 hp läses under termin 2 (huvudområde lingvistik)
  Valbar kurs, 7,5 hp

  Termin 3
  Valbar kurs, 7,5 hp
  Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska)*

  *Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, kan i samråd med studievägledare eller studierektor bytas ut mot valbar kurs om 7,5 hp.

  Termin 4
  Teckenspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde lingvistik)

  Valbara kurser väljs alltid i samråd med studierektor eller studievägledare.

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition