Om svenskt teckenspråk och nationella minoritetsspråk i ny antologi

En ny bok om Sveriges minoritetsspråk har med ett kapitel om svenskt teckenspråk. Ingela Holmström beskriver ett språk som kommer i kläm mellan språkpolitik och språkskamning.

Svenskt teckenspråk har officiell status i Sverige sedan 1981. Enligt språklagen är det ett språk som är jämställt minoritetsspråken. Ändå betraktas svenskt teckenspråk ofta som mer som ett hjälpmedel för kommunikation snarare än ett eget språk. 

I en nyutkommen bok om Sveriges nationella minoritetsspråk ägnas ett kapitel åt svenskt teckenspråk. Här beskriver Ingela Holmström, docent i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet, hur samhället främjar och stärker det svenska teckenspråket samtidigt som underliggande språkideologier begränsar och underordnar det.

Sveriges nationella minoritetsspråk - nya språkpolitiska perspektiv är ges ut av Studentlitteratur. Boken är avsedd för utbildningar som anlägger sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, däribland lärarutbildningar.

Omslag: Studentlitteratur
 

Läs mer om boken

Sveriges nationella minoritetsspråk – nya språkpolitiska perspektiv (studentlitteratur.se)

"Boken sätter de nationella minoritetsspråken i ett samtida sammanhang" 
(Intervju med redaktören Linus Salö på minoritet.se)