Stockholms universitet

Nya rön om mottagaranpassning i ungdomars kommunikation

Förmågan att anpassa det vi säger efter det vi vet om mottagarens förkunskaper utvecklas troligen i de tidiga tonåren. Det visar en ny studie från forskningsprojektet CIVung.

Ungdomsåren är en viktig period för kognitiv och social utveckling. Men hur den kommunikativa förmågan utvecklas under dessa år vet forskningen ganska lite om. 

Projektet CIVung, som bedrivs vid Institutionen för lingvistik och Psykologiska institutionen, studerar just ungdomars pragmatiska utveckling genom beteendeexperiment och hjärnavbildning. Nu presenteras forskningsresultat från en delstudie inom projektet.

Foto: Lightfield/Mostphotos

Caroline Arvidsson och David Pagmar, båda doktorander i lingvistik, har tillsammans med forskaren och projektledaren Julia Uddén testat förmågan till mottagaranpassning hos två åldersgrupper: 11-12-åringar och 15-16-åringar. Testdeltagarna fick beskriva objekt för en samtalspartner på ett sätt så att denna förstod vad det handlade om och kunde peka ut rätt objekt bland flera alternativ. Vissa objekt (till exempel "julgran") var kända för samtalspartnern medan andra var okända. Ett exempel på det senare var en specifik karaktär ur Pokémon som en äldre samtalspartner saknade förkunskaper om. Forskarna undersökte också om det var någon skillnad mellan åldersgrupperna i huruvida de trodde att samtalspartnern kunde eller inte kunde namnen på de olika objekten. 

 

Äldre ungdomar anpassade sig mer

Resultaten visar att de två åldersgrupperna hade en sinsemellan liknande uppfattning om vilka objekt deras samtalspartners kände till och inte. De äldre deltagarna var dock mycket bättre än de yngre på att anpassa sina yttranden till de förkunskaper man tänkte sig att samtalspartnern hade. Det antyder att det finns en diskrepans mellan att kunna uppskatta vad någon känner till och att kunna anpassa det man säger efter den uppskattningen. Enligt forskargruppen indikerar resultaten från studien att förmågan att anpassa det man säger till andras omvärldskunskap är något som utvecklas mellan åldern 11 och 16 år. 

Artikeln är publicerad i Royal Society Open Science och finns tillgänglig online: 

"When did you stop speaking to yourself? Age-related differences in adolescents’ world knowledge-based audience design" (royalsocietypublishing.org)