Stockholms universitet

Nikolaus Riemer KankkonenForskningsassistent

Om mig

Nikolaus Riemer Kankkonen: Presentation
Nikolaus Riemer Kankkonen: Presentation

Utbildning
Jag har gått utbildningen Teckenspråk I-III (2012-2015) och Svenska som andraspråk för döva (2014-2015)

Mitt arbete
Jag arbetar med Svenskt teckenspråksexikon samt med annotering av olika korpusmaterial till Svensk teckenspråkskorpus.

Inom lexikonverksamheten arbetar jag med databasen - Svenskt teckenspråkslexikon, lägger in olika information till varje tecken samt ansvarar för att lexikonet på webben hålls uppdaterat.

Mitt andra arbetsområde är inom verksamheten för Svensk teckenspråkskorpus. Där annoterar jag inspelade teckenspråksmaterial med döva informanter i olika situationer. Jag annoterar även material med L2-informanter (personer som har teckenspråk som andra språk).